1. Landgoed

Wat is een dorpslandgoed, zoals 't Eemgoed?

Een dorpslandgoed, zoals ‘t Eemgoed, is een nieuwe generatie landgoederen.

Het landhuis (of kasteel) is vervangen door een ecobuurtschap, omgeven door landschap, natuur, (moes)tuinen, speel- en dierenweiden, fruitgaarden. Een eigen begraaf- of herdenkingsplaats behoort (waarschijnlijk) eveneens tot je omgeving.

En de landgoed eigenaar, dat ben je zelf, samen met je buren.

Wat is de dorpslandgoed filosofie?

Leven in verbinding met de aarde en elkaar – is de dorpslandgoed filosofie.

Neem het vooral letterlijk. Dus leven in een omgeving die bestaat uit natuur, (moes)tuinen, weiden, gaarden, (hobby)dieren en je buren. Zo divers als kan.

Voor wie is een dorpslandgoed?

Een dorpslandgoed is voor mensen die het heerlijk én logisch vinden om betrokken te zijn bij hun leefomgeving. Ieder op zijn of haar eigen manier. Een oergevoel – leven in verbinding – dat veel mensen herkennen. Reeds bij de inrichting van het landgoed ben je als Eemgoed bewoner betrokken.

Dorpslandgoed bewoners zijn van alle leeftijden en in alle levensfasen. Dus van piepjong tot stokoud.

Hoe groot is 't Eemgoed?

‘t Eemgoed – als eerste dorpslandgoed – is zeven hectaren groot, telt 82 woningen en beschikt over gedeelde voorzieningen voor privé, werk én landgoedleven van zo’n 800 m2, ondergebracht in het Eemhuis.

De tien landschapskamers bieden ruimte aan natuur, (moes)tuinen, speel- en dierenweiden, fruitgaarden en meer. Als uitbreiding op je priveléven biedt het Eemhuis logeerfaciliteiten voor je vrienden en familie.

2. Woningen

Wat is de Eemgoed woning?

De Eemgoedwoning is een geschakelde – in bungalow stijl ontworpen – woning. Circa tien woningen vormen een zogenaamd ‘longhouse’, een licht gebogen snede in het landgoed waarover het landschap volledig doorloopt. ‘t Eemgoed telt acht longhouses. Iedere woning heeft een vrij uitzicht op het landgoed.

Er is één type woning ontworpen in zes maten: S, S+, M, M+, L, XL. De woningen zijn licht (door de hoge glazen gevels op het zuiden en zuidwesten), gelijkvloers, levensloopbestendig én van een hoog comfort niveau.

Hoe worden de woningen opgeleverd?

De woningen kunnen standaard zo goed als gebruiksklaar opgeleverd worden. Het uitgangspunt is dat je direct kunt beginnen met leven in plaats van met ‘klussen’.

Gebruiksklaar wil zeggen met ingerichte keuken (inclusief apparatuur van het type A++ of A+), badkamer en vloerafwerking. De woningen zijn voorzien van zonnecellen en zijn aangesloten op een waterzuiverings systeem (grijs- en zwartwater verwerking). In deze fase liggen alle keuzen reeds vast.

Het was mogelijk om uit een aantal Menu Opties te kiezen, zoals buitenzonwering, een extra rij zonnecellen (zodat epc=0), een rookkanaal doorvoer (hoogrendement houtstook) en meer. In deze fase liggen alle gekozen opties vast.

Hoe duurzaam zijn de woningen?

Door het dikke dakpakket en de aardewal aan de noordzijde, zijn de woningen goed geïsoleerd. Door de orientatie van de glazen gevel op het zuiden of zuid-westen wordt optimaal gebruikt gemaakt van zonnewarmte. De luifel aan de glaszijde houdt de warme zomerzon buiten en laat de lage winterzon binnen.

In de luifel van de Eemgoed woning zijn zonnepanelen aangebracht voor de opwekking van elektriciteit en warm tapwater middels een warmtepomp. De woningen zijn energieneutraal en indien nog een derde rij zonnecellen is bijgelegd (was optioneel) kan de EPC nul of lager zijn, afhankelijk van de grote van de woning en de ligging op het landgoed. 

De grijs en zwart water behandeling vindt plaats via een collectief waterzuiverings systeem op het landgoed zelf. Drinkwater dient van het waterbedrijf te worden afgenomen (regionale regelgeving).

Middels een aansluiting op het bestaande glasvezel netwerk heb je toegang tot internet, telefoongebruik en televisie.

Zijn de woningen uitsluitend te koop?

Ja, de Eemgoed woningen zijn uitsluitend te koop, vrij op naam (VON).

Huur als mogelijkheid bieden we niet aan. Bij een volgend dorpslandgoed onderzoeken we opnieuw of we tevens (sociale en/of vrije sector) huurwoningen kunnen aanbieden.

3. Bewoners

Wie is de Eemgoed bewoner?

De Eemgoed bewoner –  herkent iets in de ondertitel ‘leven in verbinding met de aarde en elkaar’. Dat geldt voor alle leeftijden en levensfasen, ervaren we.

Anders gezegd, je vindt het logisch en heerlijk om met je leefomgeving – natuur, cultuur, dieren, buren, voedsel – verbonden te zijn. En uiteraard, ieder op zijn en haar wijze.

Én als Eemgoed bewoner heb je ook iets van een pionier. Met elkaar geef je je eigen landgoed vorm. 

Hoe zijn bewoners georganiseerd?

Juridisch gezien is de organisatie van bewoners een Vereniging van Eigenaars (VvE). Praktisch gesproken is dat in de vorm van tal van werk- en adviesgroepen (die nu al deels actief zijn).

Kunnen bewoners meebouwen?

Ja en nee.

Nee, het fysieke bouwen laten we over aan professionele partijen zoals aannemers. Ná oplevering kunnen bewoners naar eigen behoeft zelf aan de slag.

Ja, er is heel wat te ‘bouwen’. Denk aan de vele werk- en adviesgroepen die al actief zijn, van nadenken over de inrichting van landschapskamers tot aan kinderopvang (en veel meer).

Hoe gaan bewoners samenwerken?

De manier van samenwerken en beslissingen nemen, is een belangrijk thema. In de reeds actieve vereniging van eigenaars zijn meerdere initiatieven gestart om de samenwerking vorm te geven.

En ja, gedoe zal er heus wel eens zijn. Reken daar maar op! Dat voorkómen is voor ons geen doel op zich, de samenwerking optimaliseren is dat wél.

4. Organisatie

Wie is de initiatiefnemer?

De initiatiefnemer van ‘t Eemgoed – als eerste dorpslandgoed – zijn de maatschappelijk ondernemers van 2OPEN – Sant & Solange Ruyter. Zij hebben het concept dorpslandgoed ontwikkeld en het plan voor ‘t Eemgoed te Oosterwold. Met een ontwikkelende architect realiseren zij ‘t Eemgoed.

Lees hier meer over de initiatiefnemers  

Wie is de architect?

Het architectenburo cepezed uit Delft is de Eemgoed architect. Bijgestaan door landschapsarchitecten en adviseurs voor ruimtelijke ontwikkeling én de ideeën van de initiatiefnemers en toekomstige bewoners is ‘t Eemgoed ontworpen. Cepezed is een ontwikkelend architectenburo, en daardoor betrokken tot en met de  oplevering.

Hier leer je cepezed beter kennen.

Wie is de projectontwikkelaar?

De Eemgoed ontwikkel BV is de projectontwikkelaar van ‘t Eemgoed.

De initiatiefnemers van het plan – 2OPEN – zijn een samenwerking aangegaan met het ontwikkelend architectenbureau cepezed. Met cepezed projects BV is de Eemgoed ontwikkel BV opgericht.

Wie is de bouwer?

Er is niet één bouwer – zoals ‘n hoofdaannemer – maar een bouwteam onder leiding van de ontwikkelende architect cepezed. In een serie van op elkaar aansluitende aannemers, elk met hun eigen vakgebied, wordt het bouwproces doorlopen. Cepezed bouwteam voert de regie vanaf de aanbestedingen tot en met de oplevering en de overdracht.

Wie is de eigenaar van 't Eemgoed na oplevering?

Ná oplevering is de VvE Eemgoed eigenaar. Als bewoner heb je het ‘exclusieve gebruiksrecht’ van je woning en privé tuin, het zogenaamde appartementsrecht, dat vrij op naam staat.

Voor het overige ben je onverdeeld eigenaar van alle gezamenlijke gronden en de daarop aanwezige opstallen.

Meer hierover lees je bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  

5. Financieel

Wat koop je feitelijk?

Je koopt een woning die onderdeel is van een groter geheel, namelijk ‘t Eemgoed. Je koopt een zogenaamd appartementsrecht. Je hebt het exclusieve gebruik van je woning en je privétuin. Daarnaast ben je onverdeeld eigenaar van alle grond en de gedeelde voorzieningen, waaronder het Eemhuis.

Meer over het appartementsrecht bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Wat zit er in de verkoopprijs?

De verkoopprijs is een all-in prijs. Namelijk voor de woning, het landgoed én de gemeenschappelijke voorzieningen.

All-in omvat een – zo goed als – gebruiksklare woning, inclusief optioneel een keuken (met apparatuur), badkamer en een afgewerkte vloer waarop je kunt leven. Je zult nog wel wat moeten witten of behangen, gordijnen plaatsen en verlichting aanbrengen.

Financieel gezien betekent all-in, inclusief 21%BTW en vrij op naam (VON).

All-in voor het landgoed en het Eemhuis, betekent eveneens zo goed als gebruiksklaar. De landgoedkamers zijn klaar voor inrichting (door de bewoners zelf) en het Eemhuis is gereed om in te richten en in gebruik te nemen door de bewoners.

Voor de inrichting van de landschapskamers en het Eemhuis is een bescheiden budget beschikbaar gesteld voor de VvE en haar werkgroepen.

Hoe financier je je Eemgoed woning?

Indien je gebruik wilt maken van een hypotheek, kun je terecht bij de meeste (en grootste) hypotheekverstrekkers van Nederland.

Middels een zogenaamd bouwdepot, betaalt de koper naar gelang de voortgang van de bouw. De koper financiert daarmee in termijnbetalingen zijn woning en de overige landgoed voorzieningen.

Intermediair Viisi, die ‘t Eemgoed kent, geeft hier informatie over een bouwdepot.

Indien incidenteel een woning enkele maanden voor de oplevering te koop komt, zal de financiering ineens dienen plaats te vinden en niet middels een nieuwbouw depot.

Hoe zijn de financiële risico's voor de koper afgedekt?

Iedere koper van een nieuwbouwwoning krijgt te maken met een aantal risico’s, dus ook de Eemgoed koper. De projectontwikkelaar en de ontwikkelende architect van ’t Eemgoed hebben het bouwproces zodanig georganiseerd dat de risico’s goed zijn afgedekt, tijdens de bouw en ná oplevering

De risico afdekking voor de koper is hier beschreven (3 A4).

Wanneer betaal je bouwrente?

Bouwrente betaal je indien de koopaanneem overeenkomst wordt gesloten nadat de bouw gestart is.

Indien incidenteel een woning te koop komt enkele maanden voor oplevering, is de bouwrente reeds verwerkt in de aangeboden (vanaf) koopprijs.

Via deze link lees je meer over bouwrente

Hoe hoog is de VvE bijdrage?

De VvE bijdragen zijn de verplichte, soms wettelijk opgelegde, bijdragen per maand voor elke woningbezitter op ‘t Eemgoed. Ze bestaan uit meerdere componenten.

Zo betaalt elk huishouden maandelijks een landgoed bijdrage en voor het behoud van de eigen woning eveneens een bijdrage. De bewoners kunnen na oplevering, via de VvE, deze bedragen zelf aanpassen.

Bij de start van het project zijn de volgende bedragen vastgesteld: €75 per maand aan landgoed bijdragen ongeacht de woning en €30 tot €75 per maand afhankelijk van de woning grootte.

Een actueel inzicht in de bijdragen kan de VvE zelf bieden.

6. Tijdpad

Wat is de tijdlijn voor kopers?

De actuele voortgang vind je op deze pagina, onder ‘Tijdpad van realisatie’.

Kan er vertraging optreden?

Ja, vertragingen kunnen zich nog altijd voordoen én hebben zich ook voorgedaan. 

Denk bijvoorbeeld aan de aansluitingen van elektra, glasvezel en drinkwater door de nutsbedrijven of het aanbesteden van (sommig) werk gegeven de huidige capaciteitstekorten in de bouw. 

Als gevolg van de zogenaamde corona maatregelen kunnen daaraan gerelateeerd eveneens alsnog vertragingen voordoen.

7. Oosterwold

Waar is de locatie van 't Eemgoed (GPS coördinaten)?

‘t Eemgoed Oosterwold ligt in het buitengebied tussen Almere en Zeewolde, in de gemeente Almere. Ter vergelijk, Almere Stad ligt op dezelfde afstand als Bussum, Huizen en Hilversum, namelijk 30 autominuten.

‘t Eemgoed zelf ligt in de oksel van de zuidelijke Eemvallei in Oosterwold. Het Kathedralenpad en de Tureluurweg zijn thans de meest nabije wegen. 

De GPS coördinaten zijn 52.327151 – 5.327064 

Wie legt de weg naar ‘t Eemgoed aan?

De bewoners van Oosterwold zijn zelf verantwoordelijk voor de ontsluiting van hun eigen perceel, middels een zogenaamde kavelweg, dat is één van de spelregels in Oosterwold. 

‘t Eemgoed is één initiatief en heeft samen met haar aanliggende buren in de Vereniging Eemvallei Zuid (VEZ) een weg aangelegd. Elk huishouden dat van de weg gebruik maakt, betaalt mee aan zowel de aanleg als aan het periodieke onderhoud. Deze kosten zijn voor de bewoners van ‘t Eemgoed opgenomen in de koopsom van de woning en in de VvE bijdrage.

Wie zijn onze buren?

Ten noorden en oosten is Staatsbosbeheer onze buur. Zij realiseren een gemengd, publiek toegankelijk natuurgebied (50,7 ha) met Speelwildernis het Buytenwold, een natuurboerderij en ruim 30 hectare Voedselbos. De stichting Voedselbosbouw is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de natuur in het hele gebied, met uitzondering van een deel (ca. 6 ha) dat wordt ingericht en beheerd door natuurboerderij Vliervelden. 

Ten zuiden en westen van ‘t Eemgoed verschijnen de komende jaren particuliere wooninitiatieven, volgens de spelregels van Oosterwold. Denk bijvoorbeeld aan particulieren die alleen of in een collectieve vorm zelf hun woning gaan bouwen.

Zijn er archeologische vondsten?

Flevoland is bekend om haar archeologische vindplaatsen.

Zo ligt ‘t Eemgoed op een paraboolduin waarlangs vroeger de rivier de Eem stroomde. Tegen de paraboolduin is rond het midden van de 17e eeuw een tjalk/praamachtig vrachtschip gestrand. Het schip is niet meer compleet, maar de resten geven een redelijk beeld hoe het eruit heeft gezien. Het wrak meet 18,8 x 4,3 meter en had nog 25 veenturven als lading aan boord.

Het schip is na het onderzoek ingekuild om uitdroging te voorkomen. Daardoor is nu een heuvel zichtbaar in het landschap met daarop een kunstwerk van Ellen Plasgraaf.  Het oranje gelakte stalen wrak is op een paal geplaatst en verwijst naar de houten spanten van een schip. De kwetsbaarheid van het geconserveerde wrak onder de grond is vertaald in een sculptuur met open vormen waarvan de uiteinden naar de hemel reiken.

De plek waar het wrak ligt is ingepast in het landschappelijk ontwerp van ‘t Eemgoed.

Vóór 5.000 v. Christus woonden mensen in Oosterwold. Dat was in de overgangsperiode tussen Laat-Mesolithicum en het Vroeg-Neolithicum. In de prehistorie was Zuidelijk Flevoland nog land en was hier het stroomgebied van de Eem. In de steentijd hebben ze hier hun kampen opgeslagen. Er zijn onder andere aardewerk, vuursteen, houtskool en botfragmenten gevonden.

Na een periode van afstemming met de gemeentelijk archeoloog, over de omgang met de aanwezige archeologie én over de manier van bouwen van ‘t Eemgoed, is de realisatie gestart.

Hoe is het Openbaar Vervoer geregeld?

Autoverkeer – In de huidige situatie is Oosterwold goed op autoverkeer ingesteld. Maar er zijn ook goede alternatieven, zoals hieronder beschreven.

Loop- en fietsbrug – Eind 2021 is er een loop- en fietsbrug over de Hoge Vaart en Waterlandseweg gerealiseerd. De opstapplaats voor lijn 156 en 160 ligt daarmee op 1,5 km voor Eemgoed bewoners.

Bussen – Buslijn 159 loopt tussen Almere en Harderwijk, opstapplaats aan de Vogelweg (2,5 km). Buslijn 156 loopt tussen Almere en Hilversum, opstapplaats Waterlandseweg (4 km). Buslijn 160 loopt van Almere naar Nijkerk, opstapplaats Waterlandseweg (4 km).

Treinen – Het dichtstbijzijnde treinstation is Almere NS (11 km), buslijnen 156 en 159, 160 rijden daar in 18 minuten naartoe. Station Hilversum ligt op 21 km, buslijn 156 rijdt daar in 26 minuten naartoe. Station NS Nijkerk (21 km), bereikbaar met lijn 160 in 34 min.

In de nabije toekomst – Op den duur zal het openbaar vervoer verbeteren. Er is onder andere ruimte gereserveerd voor een railverbinding (de Stichtse lijn). Of deze er komt is ongewis omdat het in sterke mate afhankelijk is van de inwonersdichtheid van Oosterwold en het regionale beleid daarop. 

Welke scholen zijn er in de buurt?

In Almere en in de regio zijn er tal van schoolvoorzieningen aanwezig en in oprichting. Hieronder is een niet-uitputtend overzicht opgenomen, zodat je een eerste goede indruk krijgt.

Vanaf BSO (buitenschoolse opvang), basis (BO)- en voortgezet onderwijs (VO). Enkele voorbeelden: ‘Sterrenschool’ het Universum Nobelhorst (7km), Staatsvrije vrijeschool in Oosterwold (1km), De Verwondering in Almere Hout, Vrije School Raphael Almere, Vrije school Hilversum de Windkanter, Vrije School Michaël in Bussum, Omniumschool Zeewolde, Montessorischolen in Huizen, Democratische school de Ruimte in Soest (32 km), Sudbury School Harderwijk (28km).

De gemeente is voornemens een nieuwe basisschool te bouwen in Oosterwold.

Zie de site van Almere via www.almere.nl/leren.

Welke zorgvoorzieningen zijn er in de nabijheid?

De zorgvoorzieningen zijn ruimschoots voorhanden in de regio.

Denk aan Almere zelf, maar ook Laren, Bussum en Hilversum zijn op 10 tot 30 auto minuten bereikbaar. De huidige dichtstbijzijnde huisartsenpost ligt in Nobelhorst op enkele kilometers afstand.

Wij gaan ervan uit dat de komende jaren in Oosterwold deze voorzieningen zullen toenemen.

Hoe zit het met wegen, windmolens, vliegtuigen, zendmasten en hoogspanning?

Wegen – 1 km ten oosten van ‘t Eemgoed ligt de A27 en 1 km ten zuidwesten ligt de N305. Beide wegen zijn aan het zicht onttrokken door een bosstrook. Bij windstil weer is het hoorbare geluid op ‘t Eemgoed minder dan 40 db (geluid van een ‘stille’ koelkast). Bij oostenwind is de A27 meer hoorbaar, bij westenwind de N305.

De bebouwing op ‘t Eemgoed valt buiten de wettelijke geluidscontour van max 48db. Daarnaast zal de hoorbaarheid van de wegen afnemen door de longhouses van ‘t Eemgoed (vergelijkbaar met een geluidswal) en omdat er de komende jaren woningbouw aan de zuid- en oostzijde van het Eemgoed verschijnt.

Straks ontstaat er een situatie die we in Nederland goed kennen omdat deze veel voorkomt: woningbouw relatief dicht op doorgaande (snel)wegen waar je weinig of geen last van hebt en zelfs niet hoort.

Windmolens – In het noorden en oosten van de locatie staan windmolens. Er zijn plannen om de huidige windmolens in 2021 te vervangen door windmolens met een masthoogte van 150m en een tiphoogte van 220m. Door de plaatsing van deze molens krijgt ‘t Eemgoed te maken met slagschaduw van de wieken in de vroege ochtenduren.

Om je een indruk te geven: op de kortste dag (21 december) is er een uur slagschaduw (om 9:30 uur), op de langste dag (21 juni) minder dan een half uur (om 05:00 uur). En natuurlijk alléén bij zonnig weer.

Slagschaduw – ‘t Eemgoed ontwerp houdt rekening met slagschaduw. En wel zodanig dat het niet de woning in komt. Zo staan de woningen met hun groene rug in de richting van de molens. De glazen gevels zijn allen afgekeerd van de windmolens. Onderzoek toont aan dat de woningen door hun ontwerp binnen de wettelijke norm voor slagschaduw blijven.

Omdat de windmolens langs de A27 geplaatst worden, vallen de geluidscontouren van de molens grotendeels samen met de snelweg; dat compenseert de eventuele hoorbaarheid ervan. Met een overwegende westenwind in Nederland is er beperkt geluidsoverlast van de A27.

Wil je meer weten over het geluid van windmolens lees dan verder op www.windparkzeewolde.nl. Factchecking over windmolens door De Correspondent kan via Artikel 1, Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4. Natuur & Milieu maakte een animatie over windmolens (in 2 minuten weet je héél wat meer).

Vliegveld Lelystad – Vanaf 2020 is vliegveld Lelystad opengesteld voor vakantieverkeer (Boeing 737 en Airbus 320). Wanneer het vliegveld naar zijn maximale capaciteit gaat (2025) kan er zo’n drie keer per uur een vliegbeweging zijn tussen 6:00 uur en 23:00 uur; dus niet ‘s nachts. Onder alle omstandigheden is géén vliegverkeer over ‘t Eemgoed.

Bij westenwind gaat het om het opstijgen van vliegtuigen, zo’n 10 km ten noorden van ‘t Eemgoed. Bij oostenwind (40% van de tijd) is er aankomend landingsverkeer (op ruim 500 meter hoogte) op het Zeewoldense deel van Oosterwold (2,5 km van ‘t Eemgoed). De geluidsbelasting in dat geval is minder dan 40 dB. De voor stedelijke ontwikkeling relevante geluidscontouren liggen ver buiten Oosterwold. Deze informatie is ontleend aan de hieronder genoemde bronnen.

Aanvullende informatie vind je via de volgende links – Over geluidsniveaus in decibellen – Informatie door Vliegveld Lelystad – vragen beantwoord door het overlegteam van dit vliegveld.

Zendmasten – De dichtstbijzijnde UMTS mast (mobiele data) staat op circa 1 km afstand, hetgeen in het stedelijk gebied een lage dichtheid is. Vergelijk deze masten met masten elders in Nederland in het zogenaamde antenneregister. Een GSM mast voor mobiele telefonie bevindt zich op circa 1,3 km van ‘t Eemgoed.

Hoogspanning – De bovengrondse hoogspanningskabel 150 kV Almere – Zeewolde loopt op circa 1 km afstand ten zuiden van ‘t Eemgoed. Volgens de brochure wonen nabij hoogspanning is er geen magnetisch veld meer vanaf 300 meter afstand.

Pin It on Pinterest