1. Landgoed

Wat is een dorpslandgoed?
Een dorpslandgoed, zoals ‘t Eemgoed, is een nieuwe generatie landgoederen.

Het landhuis (of kasteel) is vervangen door een ecobuurtschap, omgeven door landschap, natuur, (moes)tuinen, speel- en dierenweiden, fruitgaarden. Een eigen natuurbegraafplaats behoort (waarschijnlijk) eveneens tot je omgeving, zoals een landgoed dat kent.

Dat een leefomgeving duurzaam en zoveel mogelijk zelfvoorzienend is, vinden wij als initiatiefnemers een vanzelfsprekende randvoorwaarde.

Wat is de dorpslandgoed filosofie?
Leven in verbinding met de aarde en elkaar – is de filosofie.

Neem het vooral letterlijk. Dus leven in een omgeving die bestaat uit natuur, (moes)tuinen, weiden, gaarden, (hobby)dieren en je buren. Zo divers als kan.

Voor wie is een dorpslandgoed bedoeld?
Een dorpslandgoed is bedoeld voor mensen die het heerlijk én logisch vinden om betrokken te zijn bij hun leefomgeving. Ieder op zijn of haar eigen manier. Een oergevoel – leven in verbinding – dat veel mensen herkennen.

Dat oergevoel blijkt door alle leeftijden, levensfasen en maatschappelijke lagen heen, herkend te worden. Dat weten we ondertussen.

Waaruit bestaat 't Eemgoed?
‘t Eemgoed – als eerste dorpslandgoed – is zeven hectaren groot, met zo’n 80 woningen en beschikt over gedeelde voorzieningen voor privé, werk én landgoedleven.

De woningen zijn ondergebracht in zogenaamde longhouses, waardoor zo’n tien landschapskamers ontstaan. Bij de entree van het landgoed staat het Eemhuis waar de gedeelde voorzieningen zijn ondergebracht. Denk aan flexplekken voor sociaal, ambacht, kunst en kenniswerkers. Het Eemhuis heeft uiteraard een ontmoetingsruimte met doe-het-zelf horeca. Als uitbreiding op je priveléven heeft het extra logiesfaciliteiten voor je vrienden en familie.

De verschillende landschapskamers bieden ruimte aan natuur, (moes)tuinen, speel- en dierenweiden, fruitgaarden en meer. Ook een eigen natuurbegraafplaats behoort (waarschijnlijk) tot de omgeving zoals een landgoed dat kent. Verder zijn er uiteraard de schuren, stallen, kassen voor het landgoed leven.

2. Woningen

Wat is de Eemgoed woning?

Een Eemgoedwoning is een geschakelde – in bungalow stijl ontworpen – woning. Zo’n tien woningen vormen met elkaar een zogenaamd ‘longhouse’, een licht gebogen snede in het landgoed waarover het landschap volledig doorloopt. ‘t Eemgoed kent acht van dit type longhouses. Zo ontstaat een grootse groene omgeving en heeft iedere woning een vrij uitzicht op het landgoed.

Er is één type woning ontworpen in zes maten: S, S+, M, M+, L, XL. De woningen zijn licht (door de hoge glazen gevels), gelijkvloers, levensloopbestendig én van een hoog comfort niveau.

Hoe worden de woningen opgeleverd?
De woningen worden standaard gebruiksklaar (turnkey) opgeleverd. Het uitgangspunt is dat je direct kunt beginnen met leven in plaats van met ‘klussen’.

Gebruiksklaar wil zeggen met ingerichte keuken (inclusief apparatuur van het type A++ of A+), badkamer en vloerafwerking. De woningen zijn voorzien met PVT panelen voor elektriciteit en warmte winning (vloerverwarming en warm tapwater). De woningen voorzien in hun eigen waterzuivering d.m.v. een collectief helofytenfilter.

Bij oplevering wordt een aantal Menu Opties aangeboden, zoals een buitenberging of een doorvoer voor een rookkanaal voor een hoogrendement houtkachel (sfeerverwarming).

Is een Casco oplevering mogelijk?
Ja, een Casco ‘plus’ oplevering is mogelijk. Dit betekent dat de woning wordt aangeboden zonder keuken, zonder badkamer en zonder binnenwanden. Deze oplevering gaat tegen een minderprijs.

Het opleveren van een casco woning noemen we Casco plus, omdat de Eemgoed woning integraal is ontworpen in een landgoed omgeving (met haar landschapskamers en gemeenschappelijke voorzieningen) en standaard voorziet in de energieoplossingen voor elektra, water, warmte en waterzuivering. De financiële besparingsmogelijkheden voor Casco plus zijn om die reden beperkt.

Zijn de woningen uitsluitend te koop?
Ja, de Eemgoed woningen zijn uitsluitend te koop, vrij op naam (VON).

Huur als mogelijkheid bieden we niet aan. Wij hebben de huur mogelijkheid wel onderzocht. In dit eerste project is dit echter nog niet mogelijk.

Mag ik zelf een tuinhuis of schuurtje bijbouwen?
Of en in welke omvang er in de eigen tuin bouwwerken geplaatst mogen worden, is iets dat straks door de VVE bepaald zal worden. De eerste opzet van de VVE zullen wij als maatschappelijk ontwikkelaars doen.

Vooruitlopend op wat wij verwachten op te nemen in de VVE (statuten en huishoudelijk regelement) zullen we geen bouwwerken in de tuinen toestaan. Het onder architectuur ontworpen Eemgoed zal in voldoende mate voorzien in oplossingen, zoals bergingen en stallingen. Dit in combinatie met een afgewogen ruimtelijk ontwerp van woningen, landschapskamers en de gedeelde voorzieningen.

Anders gezegd: om te voorkomen dat ‘t Eemgoed verrommeld door tal van eigen bouwsels en bouwmarkt schuurtjes zal de VVE voorschrijven dat dit niet is toegestaan.

Hoe duurzaam zijn de woningen?
In de luifel van de Eemgoed woning zijn een nieuw type zonne- en warmtepaneel (PVT) aangebracht. Zo wordt de woning voorzien van ruimtewarmte (vloerverwarming), elektriciteit en warm tapwater. Door het landschapsdak, de gevel en de juiste oriëntatie, geldt voor alle woningen een EPC = 0,0.

De grijs en zwart water behandeling vindt plaats via een helofytenfilter systeem op het landgoed zelf. Drinkwater dient van het waterbedrijf te worden afgenomen (door regionale regelgeving).

We gaan uit van een aansluiting op de bestaande (glasvezel) voor internet, telefoongebruik en televisie.

3. Bewoners

Ben jij een Eemgoed bewoner?
Potentiele Eemgoed bewoners, herkennen dat gevoel van ‘leven in verbinding met de aarde en elkaar’. Dat ‘oergevoel’ dat als vanzelf over je heen komt omdat je het logisch en heerlijk vindt om méér met je leefomgeving – zoals natuur, dieren, je buren, de voedselketen – verbonden te zijn. 

Én als Eemgoed bewoner heb je ook iets van een pionier, dus je kunt omgaan met sommige onzekerheden.

We hebben er deze Column over geschreven, wie er op ‘t Eemgoed afkomen

Hoe word je Eemgoed bewoner?
Het kopen van een woning op ‘t Eemgoed begint met het nemen van een Optie. Met een Optie neem je de tijd om kennis te maken. Zo krijg je de tijd om je koopbeslissing voor te bereiden. Een optie kost €450.

Een Optie wordt opgevolgd door het nemen van een Koopintentie. Dan ben je zeker van een plaats op ‘t Eemgoed en krijg je een volgnummer. Op basis van je volgnummer kun je een eigen kavel op ‘t Eemgoed uitzoeken. Een Koopintentie gaat samen met een betaling vanaf €7.500 (XS) tot €15.000 (XL).

Alle bedragen zijn incl. BTW en worden verrekend met de woningprijs.

Ben jij een vroege of late Eemgoed bewoner?
Deze vraag kan er écht toe doen.

Vroege kopers – het woord zegt het al – zijn er vroeg in het proces bij. Zij hebben relatief veel invloed op het ontwerpproces (woningen, gedeelde voorzieningen, landgoed inrichting). Zij kunnen goed leven met de onzekerheden die er in zo’n proces zijn.

Late kopers stappen in zodra het proces is afgerond en de meeste details bekend zijn. Uiteraard onder de voorwaarde dat er dan nog woningen beschikbaar zijn.

We schreven een column over vroege en late kopers.

Landgoedeigenaar, wat betekent dat?
Met elkaar ben je eigenaar van je landgoed. Juridisch gezien is dat in de vorm van een Vereniging van Eigenaars (VvE).

In de VvE organiseer je met elkaar de landgoed activiteiten in advies- en werkgroepen. Wat je zelf niet wilt of kunt organiseren, betrek je van buiten het landgoed. Als landgoedeigenaar beslis je daar zelf over.

Wanneer ben ik actief als landgoedeigenaar?
Formeel kun je actief worden als landgoedeigenaar, zodra de VvE actief is. Dat is het moment van oplevering van woning en landgoed.

Echter, vanaf het moment van ondertekening van de Koopcontracten starten we stap voor stap met advies- en werkgroepen. Dat is het begin van landgoed eigenaar zijn.

Hoe ga je samenwerken op ‘t Eemgoed?
De manier van samenwerken en beslissingen nemen heeft bij ons als initiatiefnemer een hoge prioriteit. In onze woorden: een ‘ja-cultuur’ met een hoge diversiteit aan activiteiten lijkt ons van deze tijd én kansrijk. ‘Old School’ vergaderen lijkt ons géén goede weg.

Naast het ontwerp van de woningen en het landgoed, komt er ook een Sociaal ontwerp. Dat ontwerp biedt kaders om op een fijne manier met elkaar te kunnen samenwerken en gezamenlijke besluiten te nemen.

Daartoe betrekken we gedreven mensen die hiervan hun beroep hebben gemaakt. Zo gaan we de start van leven op ‘t Eemgoed faciliteren.

Samenwerken, dat geeft toch altijd gedoe...
Gedoe, dat weet je zeker, dat zal er heus wel eens zijn. Niet alleen waar je samenwerkt in een VVE of huurdersvereniging, maar ook (of vooral) waar je níet samenwerkt (zoals in gewone straten en buurten).

Voor ons is daarom deze vraag van belang: hoe gaan we de samenwerking opzetten die leidt tot een ja-cultuur, waar ruimte is voor ‘vanalles’. Dus ook voor verschil van mening.

Op dit punt zijn we al geruime tijd aan de slag om met gedreven partijen het ‘sociaal ontwerp’ vorm te geven (de kaders en randvoorwaarden). Dat ziet er ondertussen kansrijk uit. We hebben er op de pagina Bewoners al wat over geschreven.

Wat denk je, iets voor jou?

4. Organisatie

Wie is de initiatiefnemer?
De ondernemers van 2OPEN – Sant & Solange Ruyter – zijn de initiatiefnemers van het concept dorpslandgoed en het plan voor ‘t Eemgoed te Oosterwold.

Lees hier meer over de initiatiefnemers  

Hoe is ‘t Eemgoed georganiseerd?
‘t Eemgoed is een maatschappelijke projectontwikkeling.

De initiatiefnemers van het plan zijn een samenwerking aangegaan met het ontwikkelend architectenbureau cepezed (cepezed projects BV) te Delft. We hebben gezamenlijk hiertoe de Eemgoed ontwikkel BV opgericht.

In een integraal ontwerpteam is het plan ontworpen. In opdracht van de maatschappelijk ontwikkelaar en namens haar, onder regie van het bouwteam (cepezed Bouwteam BV), vindt de realisatie plaats.

Is het een CPO project?
Het is géén CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), maar we betrekken je wél waar dat mogelijk is. Na de oplevering ligt alle zeggenschap bij de VVE en dus bij haar leden.
Heb je invloed op het ontwerp?
Als je er vroeg bij bent, heb je invloed op het ontwerp.

In de ontwerp- en realisatiefase liggen alle eindbeslissingen bij de Eemgoed ontwikkel BV. Binnen die randvoorwaarden is alle inbreng welkom en doen we er iets mee als we mogelijkheden zien.

Als je er later bij komt, heb je invloed op het landgoed leven, zodra het er staat. In die fase bepaal je met je mede landgoedeigenaren hoe het leven op ‘t Eemgoed eruit ziet.

Hoe gaan we 't Eemgoed bouwen?
De nieuwbouw van ‘t Eemgoed wordt door een team van bij elkaar passende nevenaannemers uitgevoerd, onder leiding van het bouwteam. Onze architect cepezed werkt al decennia zo. Het komt feitelijk neer op partieel aanbesteden en bouwen.

In opdracht van ons als de maatschappelijk ontwikkelaar (Eemgoed ontwikkel BV) en onder regie van cepezed bouwteam BV wordt ‘t Eemgoed op deze manier gerealiseerd. De prijs – kwaliteitsverhouding is hiermee het best verzekerd, is de ervaring van ons architectenburo.

De beheersing van risico’s is overzichtelijk met partieel bouwen. Omdat het bouwproces in parten is opgedeeld, zijn de risico’s dat ook. Het werk staat voorts onder regie van het bouwteam, dat in elke bouwfase haar eigen onderliggende zekerheden kent.  

Vele (particuliere) nieuwbouwprojecten komen zo tot stand. Ze worden gefinancierd middels hypotheekverstrekkingen in een bouwdepot, met termijnbetalingen door de kopers. Geldverstrekkers ontlenen hun zekerheid aan de gefaseerde termijnbetalingen middels een bouwdepot. In heel Oosterwold is deze manier van bouwen en financieren veelvoorkomend.

Waarom bouwen we niet met een hoofdaannemer?
Bouwen met een hoofdaannemer (en onderaannemers) kent teveel nadelen, vinden wij.

Het is om te beginnen relatief duur bouwen (door de hoge overheadkosten), kent vaak hoge faalkosten (vooral als het werk niet-standaard is) en het is voor de opdrachtgever te vaak een ‘black box’ (je bent beperkt betrokken in het proces). Deze dilemma’s worden algemeen in de bouwwereld ervaren.

Bouwen met een hoofdaannemer gaat vaak vergezeld van een zogenaamde afbouwgarantie; dat kan een voordeel zijn, al geeft het geen zekerheid over het beoogde kwaliteitsnivo en tijdspad.

Is er een standaard afbouwgarantie?
Neen, er is geen garantie conform Stichting Garantiewoning. We bouwen immers niet met een hoofdaannemer.

Zie ook onder ‘Hoe gaan we ‘t Eemgoed bouwen?’.

Is de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van toepassing?
De zogenaamde NHG is niet van toepassing. Deze is namelijk gekoppeld aan de standaard afbouwgarantie conform de Stichting GarantieWoning. NHG geldt voor woningen tot een bepaalde prijs (waaronder de XS en S woning zouden vallen).
Kan ik meehelpen bij de bouw?
Neen, dat is niet mogelijk.

Aannemers gaan niet met particulieren samenwerken. Die risico’s zijn niet te dekken voor ze. Sterker nog, gedurende de bouwfase zal het niet mogelijk zijn het terrein te betreden (dat staan de verzekeringen niet toe).

Van wie is 't Eemgoed na oplevering?
Ná oplevering heb je het ‘exclusieve gebruiksrecht’ van je woning en privé tuin. Daarnaast ben je, samen met de overige bewoners mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen van ‘t Eemgoed. Het beheer van het gemeenschappelijke eigendom ligt bij de Vereniging van Eigenaars (VvE), waar iedere bewoner automatisch (en verplicht) lid van wordt bij aankoop van de woning.

Formeel koop je als bewoner een ‘appartementsrecht’. Dit is een gebruikelijke eigendomsvorm voor projecten waarbij een deel gemeenschappelijk beheerd en onderhouden wordt.

Meer hierover lees je bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie  

5. Financieel

Wat koop je feitelijk?
Je koopt een woning die onderdeel is van een groter geheel, ‘t Eemgoed. Daarmee koop je een zogenoemd appartementsrecht. Dat betekent dat je juridisch twee zaken koopt: een stukje mede-eigendom van het hele project en het recht om je eigen woning en privé tuin exclusief te mogen gebruiken.

Je bent samen met alle andere Eemgoed bewoners eigenaar van ‘t Eemgoed. Er gelden dan ook regels waar alle eigenaars zich aan dienen te houden. Deze regels worden vastgelegd in de splitsingsakte en beheerd door de VvE. De koopprijs is ‘vrij op naam’ (VON) en inclusief 21% BTW.

Meer over appartementsrecht bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Wat zijn de verkoopprijzen?
Winingtype / Veroopprijs (VON), incl BTW / Aanbetaling Koopintentie

XS   (45 m2) / €171.045 / €7.500

S     (60 m2) / €221.708 / €9.500

S+   (75 m2) / €285.053 / €11.000

M    (90 m2) / €335.729 / €12.000

M+  (105 m2) / €399.074 / €13.000

L     (120 m2) /  €449.750 / €14.000

XL   (150 m2) / €563.771 / €15.000

Liggen de verkoopprijzen vast?
Ja, de prijzen liggen voorlopig vast.

De prijsstijgingen voor nieuwbouw zijn er uiteraard wel, maar deze trendmatige stijgingen zijn door de ontwikkelaar verwerkt in de huidige prijzen, tot 1 juli 2019. Koopcontracten die voor die tijd getekend zijn kunnen rekenen op deze prijzen.

Wanneer betaal ik wat?
Het gaat om de Optie, de Koopintentie en het Koopcontract met de termijnbetalingen.

Een Optie reken je af zodra je deze neemt. Een Koopintentie gaat vergezeld met een aanbetaling, afhankelijk van je woningkeus. 

Nadat het Koopcontract is gesloten volgen de termijnbetaling. De eerste termijn betaling zal plaatsvinden bij de overdracht van de grond. Het betalen van de overige termijnen loopt gelijk op met de inrichting van het terrein en de bouw van de woningen en andere voorzieningen. 

Waarmee vergelijk je de Eemgoed woningprijs?
Wil je de prijs van je Eemgoed woning vergelijken met wat er nog meer te koop is? Altijd goed. Houd dan rekening met de volgende aspecten zodat je appels met appels kunt vergelijken.

Nieuwbouw woningen worden soms exclusief BTW aangeboden; de Eemgoed prijzen zijn incl. 21% BTW; ‘t Eemgoed heeft een aantal specifieke – en daardoor prijsverhogende – kenmerken zoals de gedeelde voorzieningen (‘t Eemhuis), het landschapsdak met talud (in plaats van een plat dak), de geschakelde bungalow stijl (in plaats van verdiepingen), de landschapskamers en ‘t Eempad.

Tot slot speelt ook een rol in de prijs het feit dat de Eemgoed woning een EPC waarde heeft van nul (0,0), gasloos is én haar eigen afvalwaterzuivering heeft.

Hoe financier je je Eemgoed woning?
De grootste hypotheekverstrekkers van Nederland, waaronder de Rabobank en Nationale Nederlanden, bieden financieringen voor nieuwbouw zoals ‘t Eemgoed. Zij doen dat veelal middels een hypotheek in een bouwdepot. De koper financiert daarmee in termijnen de bouw.

Niet alle banken willen of kunnen zo financieren. Triodosbank bijvoorbeeld, houdt vast aan traditioneel bouwen met hoofdaannemer. Zij valt daarmee af voor ‘t Eemgoed als geldverstrekker.

Hypotheek intermediair Viisi kent ‘t Eemgoed  www.viisi.nl  

Viisi over hypotheek, bouwdepot, geldverstrekkers www.viisi.nl/hypotheek/bouwdepot/

Wat is een hypotheek met een bouwdepot?
Een hypotheek met een bouwdepot komt veel voor bij nieuwbouw. In Oosterwold worden veel woningen op deze wijze gefinancierd. Bij deze financieringsvorm worden alle gelden vanuit de hypotheek in het zogenaamde bouwdepot gestort. Dit geld is gereserveerd voor de geplande bouw.

Middels de facturen van de ontwikkelaar worden de werkzaamheden in termijnen betaald door de koper. Bij de eerste (en tevens grootste) termijnbetaling van ‘t Eemgoed wordt de grond ineens aangekocht, het perceel bouwrijp gemaakt en worden de archeologische werkzaamheden verricht.

De onderliggende zekerheid bij de eerste termijnbetaling is het bouwkavel (grond en bouwrijpheid). Alle overige termijnbetalingen die via een factuur aan de koper worden aangeboden hebben uitgevoerd werk als zekerheid.

Viisi over hypotheek, bouwdepot, geldverstrekkers www.viisi.nl/hypotheek/bouwdepot/

Hoe hoog is de VvE bijdrage?
De VvE bijdragen zijn de verplichte, soms wettelijk opgelegd, bijdragen per maand voor elke woningbezitter op ‘t Eemgoed. Ze bestaan uit meerdere componenten.

Elk huishouden betaalt een landgoed bijdrage van €75 per maand, ongeacht de grootte van je woning.

Voorts betaal je een maandelijkse bijdrage voor het behoud van je eigen woning. Deze bijdrage staat in verhouding tot de grootte van je woning en loopt vanaf €25 voor de XS woning tot €61 voor de XL woning per maand. De bewoners kunnen na oplevering, via de VvE, deze bedragen zelf aanpassen.

Betaal ik bouwrente?
Dat hangt er vanaf.

Neen, hiervan is geen sprake als je vóór de start van de bouw een koopaanneem overeenkomst tekent en je de financiering van je woning helemaal rond hebt waardoor je de termijnbetalingen op tijd zal kunnen doen.

Ja, dit is het geval indien de koopaanneem overeenkomst wordt gesloten nadat de bouw al gestart is.

Via deze link lees je meer over bouwrente

Kan ik mijn Optie annuleren?
Ja, optanten kunnen zich terugtrekken zonder opgaaf van reden. Daaraan zijn geen gevolgen verbonden. De Optie vervalt en er vindt geen terugbetaling plaats. Een Optie heeft een beperkte looptijd.
Kan ik mijn Koopintentie annuleren?
Ja, houders van een Koopintentie kunnen zich terugtrekken zonder opgaaf van reden. Er is geen verplichting tot de afname van een woning. De aanbetaling van de Koopintentie wordt geretourneerd (na verrekening van 10% annuleringskosten). Een Koopintentie heeft een beperkte looptijd.

6. Tijdpad

Wat is het tijdpad voor kopers?
Op dit moment wordt het tijdpad geactualiseerd.

o Optie (of plaats Wachtlijst) – beperkt beschikbaar

o Koopintentie – beperkt beschikbaar (alleen voor Optanten)

o Koopaanneem overeenkomst – vanaf 1e kwartaal 2019

o Termijnbetaling – bij de start van de bouw (datum volgt)

o Oplevering van de woning -(datum volgt)

o Start Vereniging van eigenaars (VvE) – (datum volgt)

Wat is de huidige status van het project?
Het project verkeert in de fase van de Planontwikkeling, waarbij het Voorlopig ontwerp is afgerond. Het zogenaamde Definitief ontwerp verwachten we in januari 2019. Met de gemeente is reeds een Anterieure overeenkomst gesloten en er ligt een goedgekeurd Ontwikkelplan. Ruim 2/3 deel van de woningen is reeds in Koopintentie genomen.

Alle impressies, teksten en overige tekeningen op deze website behoren tot het Voorlopig ontwerp.

Is er een kans op vertraging?
Ja, vertragingen kunnen zich voordoen.

Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van vergunningen door de gemeente, het tempo waarmee nutsbedrijven aansluiten of het aanbesteden van (sommig) werk gegeven de huidige capaciteitstekorten in de bouw.

Archeologisch gezien heeft er al enige vertraging plaatsgevonden (want er zijn vondsten waar we rekening mee zullen houden). ‘t Eemgoed wordt archeologievriendelijk gebouwd, de opgelopen vertraging is met de kennis van nu verwerkt in de tijdlijn.

7. Oosterwold

Waar ligt de locatie precies?

‘t Eemgoed ligt op circa 30 autominuten van Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Hilversum.

Het is het buitengebied tussen Almere en Zeewolde. Voor het goede begrip: het ‘oude land’ zoals Bussum, Huizen en Hilversum, ligt op dezelfde afstand (of dichterbij) als Almere stad. 

‘t Eemgoed zelf ligt in de oksel van de zuidelijke Eemvallei in Oosterwold. Het gebied is begrensd door het Kathedralenpad en de Tureluurweg.

Dit zijn de GPS coordinaten: 52.327151 – 5.327064.

Zie ook de volgende columns:

Wie legt de (kavel)weg naar ‘t Eemgoed aan?
De (toekomstige) bewoners en gebruikers van Oosterwold zijn zelf verantwoordelijk voor de ontsluiting van hun eigen perceel, dat is één van de spelregels in Oosterwold. Daarom legt de Eemgoed ontwikkel BV haar eigen kavelweg aan.

Iedere initiatiefnemer (kaveleigenaar) in Oosterwold legt om die reden langs één zijde van zijn kavel een weg aan. Andere eigenaren kunnen vervolgens hierop aansluiten. Om de kaveleigenaren van een bepaalde weg te vereniging is er de zogenaamde ‘kavelwegvereniging’. Ja, Oosterwold is uniek.

‘t Eemgoed is één groot initiatief en zal aan de zuidzijde een weg aanleggen in samenwerking met andere belanghebbenden in de Vereniging Eemvallei Zuid (VEZ).

Elk huishouden dat van de weg gebruik zal maken, betaald straks maandelijks een onderhoudsbijdrage. Deze kosten zijn voor de bewoners van ‘t Eemgoed opgenomen in de VvE bijdrage.

Lees meer over onze kavelweg vereniging op www.eemvalleizuid.nl

Wie zijn onze buren?
Aan drie zijden (noord, oost en west) is het Eemgoed omgeven door de Eemvallei.

Het gebied Eemvallei is eigendom van Staatsbosbeheer. Het wordt een gemengd, publiek toegankelijk natuurgebied (50,7 ha) met Speelwildernis het Buytenwold, een natuurboerderij en ruim 30 hectare Voedselbos. De stichting Voedselbosbouw is verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de natuur in het hele gebied, met uitzondering van een deel (ca. 6 ha) dat wordt ingericht en beheerd door natuurboerderij Vliervelden. Lees hier meer over de stichting Voedselbosbouw Nederland.

Onze belangrijkste reden voor deze locatie­keuze binnen de contouren van Oosterwold is de aansluiting op de toekomstige Eemvallei. Deze gevarieerde groene, speelse en eetbare omgeving versterkt de landgoedkwaliteit van ‘t Eemgoed.

Aan de zuidzijde van het Eemgoed verschijnen de komende jaren particuliere wooninitiatieven, volgens de spelregels van Oosterwold. Denk bijvoorbeeld aan particulieren die alleen of in een collectieve vorm zelf hun woning gaan bouwen.

Zijn er archeologische vondsten?
Flevoland is bekend om haar archeologische vindplaatsen.

Zo ligt ‘t Eemgoed bovenop een paraboolduin waarlangs vroeger de rivier de Eem stroomde. Tegen de paraboolduin is rond het midden van de 17e eeuw een tjalk/praamachtig vrachtschip gestrand. Het schip is niet meer compleet, maar de resten geven een redelijk beeld hoe het eruit heeft gezien. Het wrak meet 18,8 x 4,3 meter en had nog 25 veenturven als lading aan boord.

Door de hoge ligging is het schip na het onderzoek ingekuild om uitdroging te voorkomen. Daardoor is nu een heuvel zichtbaar in het landschap met daarop een kunstwerk van Ellen Plasgraaf.  Het oranje gelakte stalen wrak is op een paal geplaatst en verwijst naar de houten spanten van een schip. De kwetsbaarheid van het geconserveerde wrak onder de grond is vertaald in een sculptuur met open vormen waarvan de uiteinden hulpeloos naar de hemel reiken.

De plek waar het wrak ligt is ingepast in het landschappelijk ontwerp van ‘t Eemgoed.

En er is nog iets bijzonders aan de locatie waar ‘t Eemgoed komt. Het ligt bovenop een plek waar al vóór 5.000 v. Chr. mensen woonden (de overgangsperiode tussen Laat-Mesolithicum en het Vroeg-Neolithicum). In de prehistorie was Zuidelijk Flevoland nog land en was hier het stroomgebied van de Eem. In de steentijd hebben ze hier hun kampen opgeslagen. Er zijn onder andere aardewerk, vuursteen, houtskool en botfragmenten gevonden.

‘t Eemgoed wordt archeologievriendelijk gerealiseerd.

Is de archeologie een belemmering voor het bouwen?
Neen. Voor ‘t Eemgoed geldt dat er archeologievriendelijk gebouwd kan worden. Nadat er goed is afgestemd met de Gemeente (en haar archeoloog), over de omgang met vondsten én over de manier van bouwen en inrichting van het landschap kan er verantwoord gerealiseerd worden.
Hoe is het Openbaar Vervoer geregeld?
In de huidige situatie is Oosterwold op autoverkeer ingesteld.

Het gebied is goed ontsloten. Op den duur zal het openbaar vervoer verbeteren. Er is onder andere ruimte gereserveerd voor een railverbinding (de Stichtse lijn). Of deze er komt is ongewis omdat het in sterke mate afhankelijk is van de inwonersdichtheid van Oosterwold. Hieronder een overzicht van de huidige situatie.

BUSSEN – Buslijn 159 loopt tussen Almere en Harderwijk, opstapplaats aan de Vogelweg (2,5 km). Buslijn 156 loopt tussen Almere en Hilversum, opstapplaats Waterlandseweg (4 km). Buslijn 160 loopt van Almere naar Nijkerk, opstapplaats Waterlandseweg (4 km).

Vrijwel gelijktijdig met de oplevering van ‘t Eemgoed is ook de loop- en fietsbrug over de Hoge Vaart en Waterlandseweg gereed. Dan ligt de opstapplaats voor lijn 156 en 160 op 1,5 km.

TREINEN – Het dichtstbijzijnde treinstation is Almere NS (11 km), buslijnen 156 en 159, 160 rijden daar in 18 minuten naartoe. Station Hilversum ligt op 21 km, buslijn 156 rijdt daar in 26 minuten naartoe. Station NS Nijkerk (21 km), bereikbaar met lijn 160 in 34 min.

Welke scholen zijn er in de buurt?
In Almere en in de regio zijn er tal van schoolvoorzieningen aanwezig.

Vanaf BSO (buitenschoolse opvang), basis (BO)- en voortgezet onderwijs (VO). Enkele voorbeelden: ‘Sterrenschool’ het Universum Nobelhorst (7km), Staatsvrije vrijeschool in Oosterwold (1km), De verwondering in Almere Hout, Vrije School Raphael Almere, Vrije school Hilversum de Windkanter, Vrije School Michaël in Bussum, Omniumschool Zeewolde, Montessorischolen in Huizen, Democratische school de Ruimte in Soest (32 km), Sudbury School Harderwijk (28km)

Zie voor scholen in Almere via www.almere.nl/leren

Welke zorgvoorzieningen zijn er in de nabijheid?
De zorgvoorzieningen zijn ruimschoots voorhanden in de regio.

Denk aan Almere zelf, maar ook Laren, Bussum en Hilversum zijn op 10 tot 30 auto minuten bereikbaar. De huidige dichtstbijzijnde huisartsenpost ligt in Nobelhorst op enkele kilometers afstand.

Wij gaan ervan uit dat de komende jaren in Oosterwold deze voorzieningen zullen toenemen.

Hoe zit het met wegen, windmolens, vliegtuigen, zendmasten en hoogspanning?
Onderstaand bieden we je uitgebreide informatie.

Wegen – 1 km ten oosten ‘t Eemgoed ligt de A27 en 1 km ten zuidwesten ligt de N305. Beide wegen zijn aan het zicht onttrokken door een bosstrook. Bij windstil weer is het hoorbare geluid om ‘t Eemgoed minder dan 40 db (geluid van een ‘stille’ koelkast). Bij oostenwind is de A27 meer hoorbaar, bij westenwind de N305.

De bebouwing op ‘t Eemgoed valt buiten de wettelijke geluidscontour van max 48db. Daarnaast zal de hoorbaarheid van de wegen afnemen door de longhouses van ‘t Eemgoed (vergelijkbaar met een geluidswal) en omdat er de komende jaren woningbouw aan de zuid- en oostzijde van het Eemgoed verschijnt.

Straks ontstaat er een situatie die we in Nederland goed kennen omdat deze veel voorkomt: woningbouw relatief dicht op doorgaande (snel)wegen waar je weinig of geen last van hebt.

Windmolens – In het noorden en oosten van de locatie staan windmolens. Er zijn plannen om de huidige windmolens in 2021 te vervangen door windmolens met een masthoogte van 150m en een tiphoogte van 220m. De plannen zijn overigens nog niet definitief. Door de plaatsing van deze molens krijgt ‘t Eemgoed te maken met slagschaduw van de wieken in de vroege ochtenduren.

Om je een indruk te geven: op de kortste dag (21 december) is er een uur slagschaduw (om 9:30 uur), op de langste dag (21 juni) minder dan een half uur (om 05:00 uur). En natuurlijk alléén bij zonnig weer.

Slagschaduw – ‘t Eemgoed ontwerp houdt rekening met slagschaduw. En wel zodanig dat het niet de woning in komt. Zo staan de woningen met hun groene rug in de richting van de molens. De glazen gevels zijn consequent afgekeerd van de windmolens. We onderzoeken tevens in hoeverre beplanting een barrière kan vormen voor de slagschaduw.

Omdat de windmolens langs de A27 geplaatst worden, vallen de geluidscontouren van de molens grotendeels samen met de snelweg; dat compenseert de eventuele hoorbaarheid ervan. Met een overwegende westenwind in Nederland is er beperkt geluidsoverlast van de A27.

Wil je meer weten over het geluid lees dan verder op www.windparkzeewolde.nl. Factchecking over windmolens door De Correspondent: Artikel 1, Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4. Natuur & Milieu maakte een animatie over windmolens (in 2 minuten weet je héél wat meer).

Vliegveld Lelystad – Vanaf 2020 zal vliegveld Lelystad zich openstellen voor vakantieverkeer (Boeing 737 en Airbus 320). Wanneer het vliegveld naar zijn maximale capaciteit gaat (2025) kan er zo’n drie keer per uur een vliegbeweging zijn tussen 6:00 uur en 23:00 uur; dus niet ‘s nachts. Onder alle omstandigheden is géén vliegverkeer over ‘t Eemgoed.

Bij westenwind gaat het om het opstijgen van vliegtuigen, zo’n 10 km ten noorden van ‘t Eemgoed. Bij oostenwind (40% van de tijd) is er aankomend landingsverkeer (op ruim 500 meter hoogte) op het Zeewoldense deel van Oosterwold (2,5 km van ‘t Eemgoed). De geluidsbelasting in dat geval is minder dan 40 dB. De voor stedelijke ontwikkeling relevante geluidscontouren liggen ver buiten Oosterwold.

Hier lees je meer over geluidsniveaus in decibellen.

Meer informatie door Vliegveld Lelystad zelf over de plannen en

hier de veelgestelde vragen beantwoord door het overlegteam van dit vliegveld.

Zendmasten – De dichtstbijzijnde UMTS mast (mobiele data) staat op circa 1 km afstand, hetgeen in het stedelijk gebied een lage dichtheid is. Vergelijk deze masten met masten elders in Nederland in het zogenaamde antenneregister. Een GSM mast voor mobiele telefonie bevindt zich op circa 1,3 km van ‘t Eemgoed.

Hoogspanning – De bovengrondse hoogspanningskabel 150 kV Almere – Zeewolde loopt op circa 1 km afstand ten zuiden van ‘t Eemgoed. Volgens de brochure ‘wonen nabij hoogspanning’ is er geen magnetisch veld meer op 300 meter afstand.

Onze conclusie mbt windmolens, vliegtuigen, snelwegen, zendmasten en hoogspanning. Bij al deze gebiedskenmerken hebben wij uitgebreid stilgestaan in onze column ‘Drie redenen om níet – en drie om juist wél in Oosterwold te wonen’. We nemen je in die column mee naar onze persoonlijke overwegingen die hebben geleid tot een bewuste keuze voor ‘t Eemgoed in Oosterwold.

Staat je vraag er niet bij?
Pin It on Pinterest