1. Landgoed

Wat is de filosofie van het dorpslandgoed?

Leven in verbinding met de aarde en elkaar. Dat is wat ons als initiatiefnemers heeft gedreven bij het idee dorpslandgoed. Wij nemen dat idee nogal letterlijk. Dus leven in een omgeving die bestaat uit natuur, (moes)tuinen, (hobby)dieren en je buren.

Onze aanname daarbij is dat het gaat om mensen die het heerlijk én logisch vinden om betrokken te zijn bij hun omgeving. Ieder op zijn of haar eigen manier. Een oergevoel dat veel mensen herkennen.

Dat een leefomgeving duurzaam en zoveel mogelijk zelfvoorzienend is, vinden wij vanzelfsprekende randvoorwaarden.

Wat zijn de functies en de voorzieningen van het landgoed?

De dorpslandgoed functies bestaan behalve uit de woningen,  uit landschap en natuur, (moes)tuinen, speel- en dierenweiden en fruitgaarden. Maar ook een eigen natuurbegraafplaats behoort tot de mogelijkheden (zoals een landgoed dat kent).

De gedeelde voorzieningen op het landgoed zijn er voor privé, werk én het landgoed leven. Denk aan flexplekken voor sociaal, ambacht, kunst en kenniswerk, en ontmoetingsruimten met doe-het-zelf horeca. Én extra logiesfaciliteiten voor je vrienden en familie.

Verder zijn er de schuren, stallen, kassen en bergruimten voor het landgoed leven. De (vroege) kopers bepalen mede de landgoedfuncties en voorzieningen.

2. Woningen

Wat voor een type woning kent ‘t Eemgoed?

Er is één type woning ontworpen in vijf maten: XS, S, M, L, XL.  Daarnaast zijn er twee halve maten beschikbaar gekomen (S+, M+). De grootte van de woningen is respectievelijk 30, 60, 75, 90, 105, 120 en 150 m2 BVO. De woningen maken deel uit van de zogenaamde ‘long houses’. Het landschap loopt door over de daken.

De woningen zijn licht (door de glazen gevels), gelijkvloers, levensloopbestendig en van een hoog comfort niveau. De huidige impressie op de site kan suggereren dat het achterin de woning wel erg laag en donker zal zijn. Dat is niet zo (en dag mag ook niet volgens bouwbesluit). De hoogte van de woning is overal minimaal op stahoogte.

De woningmaten luiden in bruto vloeroppervlak (BVO). Het gebruiksoppervlak (GO) is kleiner. Hoeveel kleiner is nog niet te zeggen, dat hangt onder andere van de muren en constructie af.

 

Hoe worden de woningen opgeleverd?

De woningen worden standaard gebruiksklaar (turnkey) opgeleverd. Dat wil zeggen met ingerichte keuken, badkamer en vloerafwerking. Vooralsnog gaan we uit van een oplevering waarin niet alle keukenapparatuur zit (maar we onderzoeken het nog wel). De specificaties volgen nog.

We verwachten dat er ook een casco plus oplevering mogelijk is. (tegen een minderprijs) en eveneens extra opties mogelijk zijn (tegen een meerprijs). Vanaf de herfst/winter zullen de ontwerpen gereed zijn, dan zijn de meeste details bekend.

Zijn de woningen te huur of te koop?

De woningen worden te koop, vrij op naam (VON), aangeboden. De mogelijkheid van huur is onderzocht, maar daar zien we voorlopig vanaf omdat het een project in een project is. Dat vinden we nu niet verantwoord.

Voor de volledigheid noemen we hier toch al wel dat we een onderzoek starten naar de mogelijkheid van ‘huur met het recht van koop na vijf jaar’. Allemaal onder voorbehoud dus. We doen dit voor de doelgroep van kopers (vaak ZZP) die zelf van mening zijn dat ze bepaalde woonlasten (die ze nu ook al hebben) kunnen dragen, terwijl een bank (gegeven de richtlijnen die ze moet volgen) het daar niet mee eens is. 

Hoe zelfvoorzienend zijn de woningen en het landgoed?

De woningen (en het landgoed) zijn zo zelfvoorzienend als mogelijk. Energieneutraal is de ambitie. Maar niet alle eindbeslissingen zijn al genomen. Hieronder onze overwegingen.

Windenergie (dat wordt reeds ter plekke in Oosterwold opgewekt) of zonnepanelen in combinatie met stroomopslag? Die keuze is nog niet gemaakt.

100% autark kan in principe wel. Dat is een onderzoek waard, vinden wij. De grijs en zwart waterbehandeling via een helofytenfilter is al standaard praktijk. Drinkwater is nog wel een uitdaging. Dat wordt door het waterbedrijf aangeboden, omdat het niet uit de grond mag komen (boringsvrije zone). Maar het is een onderzoekje waard wat regenwater verwerking kan betekenen. We achten de kans niet groot dat we daar op overstappen. 

In z’n algmeenheid is autarkie geen doel op zich voor ons. Wél zoveel mogelijk lokaal en regionaal georienteerd. Dat geldt niet alleen voor energie, maar ook voor de voedselketen.

En als alternatief voor glasvezel is wellicht een schotel met satelliet ontvangst voor internet. Ook iets om nu nog goed in kaart te brengen. Kernvraag is of we voldoende bandbreedte aldus kunnen aanbieden. We hebben er nu lage verwachtingen van. Met de kennis van nu gaan we uit van de bestaande (glasvezel) aansluiting.

Is er een afbouwgarantie voor de woningen?
Ja, de koopaanneem overeenkomst van ‘t Eemgoed voorziet in een afbouwgarantie. Die zekerheid heeft de koper. Er zijn in Nederland meerdere partijen (zoals bijvoorbeeld Woningborg) die dat dekken. Die keuze volgt nog, zodra de plannen rond zijn en de aanbestedingen plaatsvinden. De kosten van die garantie zitten in de verkoopprijzen voor de koper.

3. Bewoners

Wat voor mensen kiezen voor 't Eemgoed?

Potentiële Eemgoed bewoners, hebben allemaal iets van een pionier. Ze kunnen voorlopig leven met het feit dat het ontwerpproces nog in volle gang is. Ze zien vooral de kansen. En als ze op de locatie zijn (die nog een zee van klei is), zíen zij het (enigszins) voor zich. Ze vertrouwen erop dat de initiatiefnemer en het ontwerpteam die kansen ook zullen benutten. Bovendien kunnen de vroege kopers meebeslissen en mee-organiseren.

Hoe kan ik een Eemgoed bewoner worden?

Je wordt bewoner door nemen van een optie. Dat geeft je kennismakingstijd (online Community en Meetup) en de voorlopige zekerheid van een plaats. 

Een optie wordt opgevolgd door het nemen van een koopintentie. Dan ben je definitief verzekerd van je plaats en je inbreng in het proces. Zodra het ontwerpproces is afgerond loopt de koopintentie over in het koopcontract (de koopaanneem overeenkomst).

Wat is een vroege en een late koper?

Vroege kopers –  het woord zegt het al – zijn er vroeg in het ontwikkelproces bij. Zij hebben relatief veel invloed op het ontwerpproces (woningen, gedeelde voorzieningen, landgoed). Zij kunnen goed leven met alle onzekerheden die er in zo’n ontwerpproces zijn.

Late kopers stappen in zodra het ontwerpproces (bijna) is afgerond en alle details bekend zijn. Uiteraard onder de voorwaarde dat er dan nog woningen beschikbaar zijn.

Wat betekent het om mede-landgoedeigenaar te zijn?

Dat mag je letterlijk nemen: je bent als bewoner met de andere bewoners de eigenaar van ‘t Eemgoed. De vereniging van eigenaars is straks de juridisch eigenaar van het landgoed. En als landgoedeigenaar besluit jezelf hoe het reilen en zeilen eruit ziet.

De maandelijkse servicekosten zijn de geldmiddelen die de landgoedeigenaar tot zijn beschikking heeft. Daarnaast kan zij kiezen voor activiteiten die ze zelf wil aanbieden (en wel of niet verkoopt).

Hoe gaan de Eemgoed bewoners samenwerken?

De Eemgoed bewoners zijn lid van hun woonvereniging. Daar organiseren ze met elkaar de landgoed activiteiten. Wat ze niet zelf willen of kunnen organiseren gaan ze van buiten het landgoed betrokken.

Wij besteden aandacht aan de inrichting van de woonvereniging en de cultuur van samenwerken en besluiten nemen. Daartoe betrekken we professionals die. In de planfase gaat dit proces van start met de vroege kopers.

4. Organisatie

Wie is de initiatiefnemer en met wie werken ze samen?

2OPEN is de initiatiefnemer van ‘t Eemgoed. Zij werkt samen met de ontwikkelaar Cepezed Projects voor de realisatie van het ‘t Eemgoed. Verder zijn betrokken het architectenbureau Cepezed, Karres en Brands voor landschapsarchitectuur en stedenbouw en tal van overige adviseurs in het ontwerp- en ontwikkelproces.

De overige adviseurs zijn bijvoorbeeld, een accountantskantoor, juristen, financieel kundigen. Denk ook aan advies met betrekking tot het oprichten van een Vereniging van Eigenaars.

Van wie is het toekomstige landgoed?

Het landgoed is eigendom van de woonvereniging Eemgoed. De leden zijn haar bewoners. De bewoners zijn eigenaar van hun woning met privé tuin, middels een appartementsrecht, vrij op naam (VON).

De gedeelde gronden en voorzieningen worden beheerd door haar leden in de woonvereniging.

 

Hebben de toekomstige bewoners invloed op het ontwerp?
Ja, de toekomstige bewoners worden in de verschillende fasen betrokken bij de plannen. Het landgoed is op hoofdlijnen ontworpen door de initiatiefnemer (met haar team). Binnen die randvoorwaarden is alle inbreng welkom en noodzakelijk.
In hoeverre is ‘t Eemgoed een CPO project?

‘t Eemgoed is géén CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Er is wél enige verwantschap met CPO omdat wij bewoners  vroeg in het proces willen betrekken.

Bij CPO houdt een groep particulieren volledig zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen, met de bijbehorende risico’s. Dat is bij ‘t Eemgoed niet het geval, daar ligt het risico bij de Ontwikkelcombinatie Eemgoed ontwikkel BV,  die bestaat uit de initiatiefnemer en de ontwikkelaar.

5. Financieel

Hoe kan ik een woning kopen?

Koop belangstelling voor ‘t Eemgoed start altijd met het nemen van een optie. Die geeft toegang tot de online community en de voorlopige zekerheid van een plaats op ‘t Eemgoed. Zo krijg je de tijd om je koopbeslissing voor te bereiden.

Een optie wordt opgevolgd door het nemen van een koopintentie. Dan ben je zeker van een plaats op het project en kies je je eigen kavel obv je volgnummer. De koopintentie loopt over in de koopaanneem overeenkomst.

Wanneer betaal ik wat en hoeveel?

Een optie kan genomen worden zolang er nog woningen voorradig zijn. De optieprijs is €450 per huishouden. Deze betaling is een dekking voor de kosten van kennismaking, waaronder een Meetup op locatie.

Een koopintentie volgt op een optie en geeft de zekerheid van een plaats (met volgnummer). De kosten zijn afhankelijk van de woningkeuze en varieert vanaf €5.000 tot €10.000 per woning. Deze betaling dekt een groot deel van de kosten voor de planontwikkeling van ‘t Eemgoed.

Een koopaanneemovereeenkomst volgt (automatisch) op de koopintentie vanaf begin 2018. De betalingen voor de optie en de koopintentie worden verrekend met de koopsom.

Wat zit er in de prijs van de woning?

De koop van een woning op ‘t Eemgoed bestaat uit de eigen woning met privé tuin (VON) die gebruiksklaar wordt opgeleverd. Verder is inbegrepen het lidmaatschap van de Vereniging die haar leden toegang biedt tot het landgoed en de gedeelde opstalvoorzieningen voor privé, werk en landgoedleven. De Verkoopprijs is incl. BTW.

Wat zijn de servicekosten en gebruikskosten?

De servicekosten zijn een algemene dekking voor het beheer van ‘t Eemgoed. Denk aan de tuinen, de weiden, parkeerplaatsen en meer. Op dit moment is een taakstellend bedrag opgenomen van €100 per maand per huishouden.

De gebruikskosten hangen samen met het directe gebruik van de gedeelde opstalvoorzieningen door individuele bewoners. Deze (niet-commerciële) vergoeding voor privé en landgoedgebruik is er voor het beheer en onderhoud. De financiele vergoeding voor bijvoorbeeld het houden van flexibel gebruik van kantoor, werkplaats, atelier en meer – dus voor individueel werk dat inkomensvormend is – zullen we nog moeten vaststellen. 

Is het mogelijk om af te zien van mijn optie of mijn koopintentie?

Optanten kunnen zich terugtrekken om wat voor ‘n reden ook. Daaraan zijn geen gevolgen verbonden. De optie vervalt en er vind geen terugbetaling plaats.

De houder van een koopintentie kan zich terugtrekken om wat voor ‘n reden ook. Er is geen verplichting tot de afname van een woning in dat geval. De Koopintentie aanbetaling wordt overgenomen zodra er opvolging is (na aftrek van administratiekosten).

De ontwikkelaar behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen te besluiten geen koopcontract aan te bieden aan houders van een koopintentie.

Is er sprake van bouwrente?

Ja, onder bepaalde omstandigheden kan er zogenaamde bouwrente in rekening worden gebracht. Dit is het geval indien de koopaanneem overeenkomst wordt gesloten nadat de bouw al gestart is. Via deze link lees je er meer over.

Neen, hiervan is geen sprake als je vóór de start van de bouw een koopaanneem overeenkomst tekent. 

Is er sprake van een eventuele prijsstijging?

Ja, er kan sprake zijn van een prijsstijging als gevolg van de stijgende bouwkosten. 

De huidige prijzen die vermeld staan op deze website gelden tot 1 december 2017. Indien optanten vóór 1 december 2017 overgaan tot een koopintentie, gelden de huidige prijzen; er zullen voor deze groep geen prijsstijgingen meer volgen.

Lees hier onze column over het onderwerp nieuwbouwprijzen.

6. Tijdpad

Wanneer kan ik er wonen?

Eind mei 2019 worden de eerste woningen van ‘t Eemgoed opgeleverd. In de maanden juni, juli augustus worden vervolgens alle 84 woning opgeleverd. 

Zowel de woningen, de gedeelde voorzieningen (voor privé, werk en landgoedleven) en het landgoed met haar functies worden gebruiksklaar aangeboden. 

Wanneer moet ik mijn huidige woning verkocht hebben?

We verwachten medio 2018 de koopaanneemovereenkomsten afgerond te hebben. Daarna start de realisatie. Een eventuele eigen woningverkoop dient voor die tijd plaats te vinden óf je hebt een overgangsregeling met je financier geregeld.

Hoe zit het met de benodigde vergunningen?

De ontwikkeling van initiatieven in Oosterwold loopt via een helder stappenplan binnen het vastgestelde bestemmingsplan. De ontwikkelaar dient voor ‘t Eemgoed een zogenaamde omgevingsvergunning in. De noodzakelijke onderzoeken (zoals archeologie en ecologie), worden vóór die tijd gedaan.

De verwachting is dat de aanvraag omgevingsvergunning eind maart 2018 is ingediend. De doorlooptijd hiervan is circa 14 weken, de opvolgende levering van gronden duurt daarna nog zo’n 6 weken.

Is er een kans dat het project niet doorgaat?

Onder de huidige omstandigheden is het zeker dat het project doorgaat. Het project is meervoudig gevalideerd: door een landelijk onderzoek, de optieverkoop en de verkoop van koopintenties. De stroom van belangstelling houdt aan.

Planologisch is er ook zekerheid. Zolang ‘t Eemgoed ontwerp past binnen het geldende bestemmingsplan, wordt het vergund. En dat is precies wat onze architecten zullen doen.

Is er een kans dat het project vertraagd?

In het ontwerp – en ontwikkelteam is de focus op een proces dat niet vertraagd. En als dat al gebeurt op onderdelen kan de einddatum nog steeds geldig blijven. Alle vergunning aanvragen zullen geheel binnen het bestaande bestemmingsplan plaatsvinden. Ook daar dus geen vertragingen. 

Er spelen wél aspecten die kunnen vertragen, waar wij geen grip op hebben. 

  • De zogenaamde ambtelijke verdagingstermijnen bij de aanvraag van vergunningen. In gewoon Nederlands: verlenging van ambtelijke procestijd bij het geven van reacties.
  • De uitkomsten van het archeologisch onderzoek. Wij hebben wel nagedacht over eventuele vondsten en hoe daar mee om te gaan. Maar eindbeslissingen liggen bij derden.
  • Het vergunningentraject mbt de slagschaduw is voor alle partijen een betrekkelijk nieuw gegeven is om te vergunnen. Natuurlijk zullen we daarin pro-actief optreden, maar het laatste woord is ambtelijk.
  • Het tempo van de Nutsbedrijven, denk aan drinkwater, elektra, data (internet); dat blijkt in Oosterwold niet altijd voorspelbaar te zijn.

7. Het gebied

Waar ligt de locatie en wat zijn de kenmerken van het gebied?

De locatie ligt op circa 30 autominuten van Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Hilversum. Het is het buitengebied tussen Almere en Zeewolde.

‘t Eemgoed ligt in de oksel van de zuidelijke Eemvallei in Oosterwold in de provincie Flevoland. Het gebied is begrensd door het Kathedralenpad en de Tureluurweg. Dit zijn de coordinaten: 52.327151, 5.327064.

Zie ook de volgende columns:

Wie zijn onze buren?

Aan drie zijden (noord, oost en west) is het Eemgoed omgeven door de Eemvallei. Dit gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en wordt een gemengd, publiek toegankelijk natuurgebied (50,7 ha) met een speelwildernis, een natuurboerderij en ruim 30 hectare voedselbos. De stichting Voedselbosbouw wordt verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de natuur in het hele gebied, met uitzondering van een deel (ca. 6 ha) dat wordt ingericht en beheerd door natuurboerderij Vliervelden. Lees hier meer over de stichting Voedselbosbouw Nederland.

Onze belangrijkste reden voor deze locatie­keuze binnen de contouren van Oosterwold is de aansluiting op de toekomstige Eemvallei. Deze gevarieerde groene, speelse en eetbare omgeving versterkt de landgoedkwaliteit van ‘t Eemgoed. Wij zien het ook wel als de uitbreiding van onze voor- en achtertuinen.

Aan de zuidzijde van het Eemgoed verschijnen de komende jaren particuliere wooninitiatieven, volgens de spelregels van Oosterwold. Denk bijvoorbeeld aan particulieren die alleen of in een collectieve vorm zelf hun woning gaan bouwen.

Hoe is het Openbaar Vervoer geregeld?

In de huidige situatie is Oosterwold op autoverkeer ingesteld. Het gebied is goed ontsloten. Op den duur kan het openbaar vervoer verbeteren. Er is onder andere ruimte gereserveerd voor een railverbinding (de Stichtse lijn). Of deze er komt is ongewis omdat het in sterke mate afhankelijk is van de inwonersdichtheid van Oosterwold. Hieronder een overzicht van de huidige situatie.

BUSSEN – Buslijn 159 loopt tussen Almere en Harderwijk, opstapplaats aan de Vogelweg (2,5 km). Buslijn 156 loopt tussen Almere en Hilversum, opstapplaats Waterlandseweg (4 km). Buslijn 160 loopt van Almere naar Nijkerk, opstapplaats Waterlandseweg (4 km).

Gelijktijdig met de oplevering van ‘t Eemgoed (begin 2019) is ook de loop- en fietsbrug over de Hoge Vaart en Waterlandseweg gereed. Dan ligt de opstapplaats voor lijn 156 en 160 op 1,5 km.

 

TREINEN – Het dichtstbijzijnde treinstation is Almere NS (11 km), buslijnen 156 en 159, 160 rijden daar in 18 minuten naartoe. Station Hilversum ligt op 21 km, buslijn 156 rijdt daar in 26 minuten naartoe. Station NS Nijkerk (21 km), bereikbaar met lijn 160 in 34 min.

Welke scholen zijn er in de buurt?

In Almere en in de regio zijn tal van schoolvoorzieningen aanwezig. Vanaf BSO, basis- en voortgezet onderwijs. Enkele voorbeelden: De Sterrenschool (BO) in Nobelhorst, Vrijeschool (BO) Almere, Montessori Almere en Huizen, Vrijeschool (BO) Bussum, Vrijeschool (BO) Hilversum, Democratische school in Soest, Sudbury school in Harderwijk. In Oosterwold is een initiatief gestart voor de oprichting van een staatsvrije vrije school (BO).

Zie scholen in Almere via www.almere.nl/leren

Waar bevinden zich de zorgvoorzieningen?
De zorgvoorzieningen zijn ruimschoots voorzien in de regio, denk aan Almere zelf, maar ook Laren, Bussum en Hilversum zijn op 10 tot 30 auto minuten bereikbaar. De huidige dichtstbijzijnde huisartsenpost ligt in Nobelhorst op enkele kilometers afstand.
Hoe zit het met wegen, windmolens, vliegtuigen en zendmasten?

Wegen – 1 km ten oosten ‘t Eemgoed ligt de A27 en 1 km ten zuidwesten ligt de N305. Beide wegen zijn aan het zicht onttrokken door een bosstrook. Bij windstil weer is het hoorbare geluid om ‘t Eemgoed minder dan 40 db (geluid van een ‘stille’ koelkast). Bij oostenwind is de A27 meer hoorbaar, bij westenwind de N305.

De hoorbaarheid van de wegen zal afnemen door a. de longhouses van ‘t Eemgoed (vergelijkbaar met een geluidswal) en b. omdat er de komende jaren woningbouw aan de zuidzijde van het Eemgoed verschijnt.

Straks ontstaat er een situatie die we in Nederland goed kennen omdat deze veel voorkomt: woningbouw relatief dicht op doorgaande (snel)wegen waar je weinig of geen last van hebt.

Windmolens – In het noorden en oosten van de locatie staan windmolens. Er zijn plannen om de huidige windmolens in 2021 te vervangen door windmolens met een masthoogte van 150m en een tiphoogte van 220m. De plannen zijn overigens nog niet definitief. Door de plaatsing van deze molens krijgt ‘t Eemgoed te maken met slagschaduw van de wieken.

Om je een goede indruk te geven: op de kortste dag (21 december) is er een uur slagschaduw (om 9:30 uur), op de langste dag (21 juni) minder dan een half uur (om 05 uur). En natuurlijk alléén bij zonnig weer. Bekijk hier onze studie naar slagschaduw.

‘t Eemgoed ontwerp houdt rekening met slagschaduw, zodanig dat het niet de woning in komt. Zo staan de woningen met hun groene ruggen in de richting van de molens. De glazen gevels zijn consequent afgekeerd van de windmolens. We onderzoeken tevens in hoeverre beplanting een barrière kan vormen voor de slagschaduw.

Omdat de windmolens langs de A27 geplaatst worden, vallen de geluidscontouren van de molens grotendeels samen met de snelweg. De geluidsoverlast van windmolens wordt daarmee deels gecompenseerd.

Wil je meer weten over het geluid lees dan verder op www.windparkzeewolde.nl. Factchecking over windmolens door De Correspondent: Artikel 1, Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4. Natuur & Milieu maakte een animatie over windmolens (in 2 minuten weet je héél wat meer).

Vliegveld Lelystad – Vanaf 2019 zal vliegveld Lelystad zich openstellen voor vakantieverkeer (Boeing 737 en Airbus 320). Wanneer het vliegveld naar zijn maximale capaciteit gaat (2025) kan er zo’n drie keer per uur een vliegbeweging zijn tussen 6:00 uur en 23:00 uur; dus niet ‘s nachts. Onder alle omstandigheden is géén vliegverkeer over ‘t Eemgoed.

Bij westenwind gaat het om het opstijgen van vliegtuigen, zo’n 10 km ten noorden van ‘t Eemgoed. Bij oostenwind (40% van de tijd) is er aankomend landingsverkeer (op ruim 500 meter hoogte) op het Zeewoldense deel van Oosterwold (2,5 km van ‘t Eemgoed). De geluidsbelasting in dat geval is minder dan  40 dB.

Hier lees je meer over geluidsniveaus in decibellen

Meer informatie door Vliegveld Lelystad zelf over de plannen en

hier de veelgestelde vragen beantwoord door het overlegteam van dit vliegveld.

Zendmasten – De dichtstbijzijnde UMTS mast (mobiele data) staat op circa 1 km afstand, hetgeen in het stedelijk gebied een lage dichtheid is. Vergelijk deze masten met masten elders in Nederland in het zogenaamde antenneregister. Een GSM mast voor mobiele telefonie staat op circa 1,3 km.

Onze conclusie – Windmolens, vliegtuigen, snelwegen en zendmasten. Bij al deze gebiedskenmerken (en meer) hebben wij uitgebreid stilgestaan in onze column: Drie redenen om níet – en drie om juist wél in Oosterwold te wonen. Wij nemen je in die column mee naar onze persoonlijke overwegingen die hebben geleid tot een overtuigende keuze voor een dorpslandgoed in Oosterwold.

Staat je vraag er niet bij? Vertel het ons!
Pin It on Pinterest