1. Landgoed

Wat is de Eemgoed filosofie?

Hier gaat het om: leven in verbinding met de aarde en elkaar.

Dat is wat ons als initiatiefnemers heeft gedreven bij het idee dorpslandgoed. Wij nemen dat idee nogal letterlijk. Dus leven in een omgeving die bestaat uit natuur, (moes)tuinen, (hobby)dieren en je buren.

Onze aanname daarbij is dat het gaat om mensen die het heerlijk én logisch vinden om betrokken te zijn bij hun omgeving. Ieder op zijn of haar eigen manier. Een oergevoel dat veel mensen herkennen.

Dat een leefomgeving duurzaam en zoveel mogelijk zelfvoorzienend is, vinden wij vanzelfsprekende randvoorwaarden.

Waaruit bestaat 't Eemgoed?

‘t Eemgoed is een landgoed met een ecobuurtschap.

Het bestaat uit woningen, landschap, natuur, (moes)tuinen, speel- en dierenweiden, fruitgaarden. Ook een eigen natuurbegraafplaats behoort (waarschijnlijk) tot de omgeving zoals een landgoed dat kent.

‘t Eemgoed heeft gedeelde voorzieningen voor privé, werk én landgoedleven. Denk aan flexplekken voor sociaal, ambacht, kunst en kenniswerkers. Het landgoedleven heeft natuurlijk een ontmoetingsruimte met doe-het-zelf horeca. Én als uitbreiding op je priveleven heeft het extra logiesfaciliteiten voor je vrienden en familie.

Verder zijn er de schuren, stallen, kassen voor het landgoed leven.

2. Woningen

Wat is de Eemgoed woning?

Er is één type woning ontworpen in vijf maten (met twee halve maten): XS, S, S+, M, M+, L, XL.  

De grootte van de woningen is respectievelijk 30, 60, 75, 90, 105, 120 en 150 m2 BVO. Alle woningen maken deel uit van zogenaamde ‘long houses’. De Eemgoed longhouses bestaan uit geschakelde woningen waar het landschap tot op het dak doorloopt.

De woningen zijn licht (door de glazen gevels), gelijkvloers, levensloopbestendig én van een hoog comfort niveau. De woningmaten luiden in bruto vloeroppervlak (BVO), het gebruiksoppervlak (GO) is zo’n 10% kleiner. 

Hoe worden de woningen opgeleverd?

De woningen worden standaard gebruiksklaar (turnkey) opgeleverd.

Dat wil zeggen met ingerichte keuken (inclusief apperatuur van het type A++), badkamer en vloerafwerking. Elk type woning is kenmerkend en met een eigen handtekening ontworpen. 

Daarnaast zal het mogelijk zijn om een select aantal keuzemogelijkheden tegen een meerprijs te kiezen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra wanden en verschillende keuken en sanitair opties. Voorts hopen we een aantal interieuroplossingen op maat aan te bieden zoals bergkasten, een hoogslaper, een boekenkast.

Tegen een (bescheiden) minderprijs kan een woning in een ‘uitgeklede’ (zonder keuken en sanitair) versie worden afgenomen, zodat je naar eigen inzicht (en met eigen aannemer) je eigen aanpassingen kunt realiseren.

Zijn de woningen te koop en te huur?

De woningen zijn te koop, vrij op naam (VON).

Huur als standaard mogelijkheid bieden we niet aan. Wij onderzoeken wél de mogelijkheid van ‘huur met het recht van koop na vijf jaar’. Allemaal onder voorbehoud dus. We doen dit voor de doelgroep van kopers (vaak ZZP-ers) die tegen hun huidige woonlasten (en dat al jaren betalen) wensen te kopen, maar die desondanks geen hypotheek kunnen sluiten. 

Geldt dit onverkort voor jou? Laat het ons weten.

Hoe zelfvoorzienend zijn de woningen en het landgoed?

Klimaatneutraal, nul op de meter en Epc ‘richting de nul’ is de ambitie.

Maar niet alle eindbeslissingen zijn al genomen. Ruimtewarmte en warmtapwater voorzieningen zullen middels warmtepomptechnieken worden opgewekt, al dan niet in combinatie met PV(T) cellen, geowarmte en mogelijk andere technieken.

De grijs en zwart waterbehandeling via een helofytenfilter is al standaard praktijk, dus ook straks op ‘t Eemgoed. Drinkwater dient van het waterbedrijf te worden afgenomen (door regionale regelgeving). 

Met de kennis van nu gaan we uit van de bestaande (glasvezel) aansluiting voor internet, telefoongebruik en televisie.

Is er een afbouwgarantie voor de woningen?

De koopaanneem overeenkomst van ‘t Eemgoed voorziet in een afbouwgarantie.  De kosten van die garantie zit in de verkoopprijs voor de koper.

3. Bewoners

Eemgoed bewoners, wie zijn dat?

Potentiële Eemgoed bewoners, hebben allemaal iets van een pionier.

Ze kunnen voorlopig leven met het feit dat het ontwerpproces nog niet volledig afgerond is. Ze zien vooral de kansen. En als ze op de locatie zijn (die nog een zee van klei is), zíen zij het (enigszins) voor zich. Ze hebben voldoende vertrouwen in de voortgang van het ontwerp- en ontwikkelproces (waar ze regelmatig door ons over worden geinformeerd én bij betrokken worden).

Hoe word ik Eemgoed bewoner?

Je wordt bewoner door het nemen van een Optie.

Dat geeft je de tijd (online Community en Meetup) om je koopbeslissing voor te bereiden. Bovendien heb je de voorlopige zekerheid van een woning. Indien woningen (tijdelijk) niet meer voorradig zijn is het mogelijk om binnenkort een zogenaamde Wachtoptie te nemen. Meer daarover op deze pagina.

Een Optie wordt opgevolgd door het nemen van een Koopintentie. Dan ben je definitief verzekerd van je plaats (met volgnummer) en je inbreng in het proces. Zodra het ontwerpproces is afgerond loopt de Koopintentie over in het Koopcontract (de koopaanneem overeenkomst).

Ben jij een vroege of late koper?

Deze vraag kan er écht toe doen.

Vroege kopers –  het woord zegt het al – zijn er vroeg in het ontwikkelproces bij. Zij hebben relatief veel invloed op het ontwerpproces (woningen, gedeelde voorzieningen, landgoed inrichting). Zij kunnen goed leven met de onzekerheden die er in zo’n ontwerpproces zijn.

Late kopers stappen in zodra het ontwerpproces (bijna) is afgerond en alle details bekend zijn. Uiteraard onder de voorwaarde dat er dan nog woningen beschikbaar zijn.

Landgoedeigenaar zijn, wat betekent dat?

Neem deze vraag letterlijk.

Je bent als bewoner, samen met andere bewoners, de eigenaar van ‘t Eemgoed in de vorm van een vereniging van eigenaars (VVE). En als landgoedeigenaar besluit jezelf hoe het reilen en zeilen eruit ziet, in de vorm van advies- en werkgroepen van bewoners.

Wat denk je? Iets voor jou?

Hoe gaan Eemgoed bewoners samenwerken?

De Eemgoed bewoners werken samen in hun Vereniging van Eigenaars (VVE).

Daar organiseren ze met elkaar de landgoed activiteiten in advies- en werkgroepen. Wat ze zelf niet willen of kunnen organiseren gaan ze van buiten het landgoed betrekken.

De manier van samenwerken en beslissingen nemen, straks op ‘t Eemgoed, heeft bij ons als initiatiefnemer een grote prioriteit. In onze woorden: een ja-cultuur met een hoge diversiteit aan activiteiten lijkt ons van deze tijd én kansrijk. 

‘Old School’ vergaderen (wie kent het niet) lijkt ons géén goede weg. De initiatienemer, samen met het eerste bestuur van de VVE, zal de voorzet geven om de Eemgoed cultuur van samenwerken te starten. Daartoe betrekken we gedreven mensen die hiervan hun beroep hebben gemaakt.

4. Organisatie

Wie is de initiatiefnemer?

2OPEN is de initiatiefnemer van ‘t Eemgoed.

Zij werkt samen met de projectontwikkelaar Cepezed Projects voor de realisatie van het ‘t Eemgoed. Verder zijn betrokken het architectenbureau Cepezed, Karres en Brands voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, Witteveen en Bos voor de installaties en tal van overige adviseurs in het ontwerp- en ontwikkelproces.

De overige adviseurs zijn bijvoorbeeld, een accountantskantoor, juristen, financieel kundigen. Denk ook aan adviespartij met betrekking tot het oprichten van een Vereniging van Eigenaars. Al deze diciplines zijn betrokken bij de realisatie van ‘t Eemgoed.

Van wie is 't Eemgoed straks?

Het landgoed is straks eigendom van de Vereniging van Eigenaars (VVE) van ‘t Eemgoed.

De leden zijn haar bewoners. De bewoners zijn eigenaar van hun eigen woning met privé tuin én eigenaar van de onverdeelde gezamenlijke landgoed gronden (zo’n 50.000 m2) en opstallen (zo’n 1.000 m2).

Heb je invloed op het ontwerp?

Als je er vroeg bij bent, heb je invloed op het ontwerp.

In de ontwerpfase neemt de initiatiefnemer, het ontwerp- en ontwikkelteam, met de inbreng van vroege kopers, de eindbeslissingen. Binnen die randvoorwaarden is alle inbreng welkom en noodzakelijk.

Als je er later bij komt, heb je invloed op het landgoed leven, zodra het er staat. In die fase bepaal je met je mede landgoedeigenaren hoe het leven op ‘t Eemgoed eruit ziet. 

Is ‘t Eemgoed een CPO project?

Neen. ‘t Eemgoed is géén CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

Er is wél enige verwantschap met CPO omdat wij bewoners vroeg in het proces betrekken.

Bij CPO houdt de groep van particulieren volledig zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen, mét de bijbehorende financiele risico’s. Dit is bij ‘t Eemgoed niet het geval, daar ligt het risico bij de Eemgoed ontwikkel BV,  die bestaat uit de initiatiefnemer en de projectontwikkelaar.

5. Financieel

Hoe koop ik een woning?

Het kopen van een woning op ‘t Eemgoed start altijd met het nemen van een optie.

Een optie geeft je toegang tot de online community en de voorlopige zekerheid van een woning op ‘t Eemgoed. Zo krijg je de tijd om je koopbeslissing voor te bereiden.

Een optie wordt opgevolgd door het nemen van een koopintentie. Dan ben je zeker van een plaats op ‘t Eemgoed en kies je je eigen kavel obv je volgnummer. De koopintentie loopt over in de koopaanneem overeenkomst.

Wanneer betaal ik wat?

Wij onderscheiden drie stappen in de betaalmomenten.

Een optie (voor €450) neem je zolang er woningen voorradig zijn. Als een woning niet meer voorradig is kun je binnenkort een zogenaamde Wachtoptie nemen (op deze pagina lees je daar meer over). 

Een koopintentie (vanaf €5.000 tot €10.000) neem je ná een optie en geeft je de zekerheid van een plaats (met volgnummer). 

De koopaanneem overeeenkomst (prijzen obv koopintentie) volgt ná de koopintentie. 

Wat zit er in de prijs van de woning?

De koop bestaat uit de eigen woning met privé tuin (VON) en VVE lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de Vereniging van eigenaars (VVE) geeft haar leden toegang tot het landgoed en de gedeelde opstalvoorzieningen voor privé, werk en landgoedleven.

De Verkoopprijs is incl. BTW. Niet inbegrepen zijn de kosten van het afsluiten van een eventuele hypotheek en de kosten voor meerwerk aan de woning.

Hoe hoog zijn de servicekosten en de gebruikskosten?

De servicekosten zijn €100 per maand.

Denk aan het gebruik en beheer van de tuinen, de weiden, parkeerplaatsen, enzovoort. Op het moment van schrijven is een taakstellend bedrag opgenomen van €100 per maand per huishouden. Zodra de koopcontracten worden aangeboden ligt er een eerste indicatieve begroting voor deze kosten. 

De gebruikskosten zijn nog niet bekend.

Deze zijn hieronder nader beschreven. Ze vallen uiteen in drie categorien:

  • het landgoedleven – deze voorzieningen zijn zonder extra gebruikskosten. Denk aan de schuren, stallen en de ontmoetingsruimte.
  • het privéleven, denk aan extra logies mogelijkheden – deze voorzieningen zijn er tegen een kostendekkende prijs voor beheer en onderhoud.
  • het werkleven (of hobbyleven) – deze voorzieningen bestaan uit flexibele werkplekken voor voor hoofd-, hand- en mensenwerk tegen een marktconforme prijs.

    De eerste indicatieve tarieven zijn beschikbaar zodra er een concept koopcontract ligt.

Kan ik mijn optie of koopintentie annuleren?

Ja, optanten kunnen zich terugtrekken om wat voor ‘n reden ook. Daaraan zijn geen gevolgen verbonden. De optie vervalt en er vind geen terugbetaling plaats.

Ja, ook houders van een koopintentie kunnen zich terugtrekken om wat voor ‘n reden ook. Er is geen verplichting tot de afname van een woning. De aanbetaling van de Koopintentie wordt geretourneerd (na verrekening van 10% administratiekosten) zodra er opvolging is. 

De ontwikkelaar is – evenals een optant of houder van een koopintentie – in de positie om een Optie of een Koopintentie met een gegadigde te annuleren. Zij doet dit als zij van mening is dat het niet zinvol is om een relatie te vervolgen. 

Is er sprake van bouwrente?

Ja én Neen.

Ja, onder bepaalde omstandigheden kan er zogenaamde bouwrente in rekening worden gebracht. Dit is het geval indien de koopaanneem overeenkomst wordt gesloten nadat de bouw al gestart is. Via deze link lees je er meer over.

Neen, hiervan is geen sprake als je vóór de start van de bouw een koopaanneem overeenkomst tekent. 

Kunnen de prijzen stijgen?

Ja, de prijzen stijgen momenteel als gevolg van de sterk toenemende nieuwbouwkosten.

Indien nodig worden de prijzen aangepast om aldus het toegezegde opleveringsnivo te kunnen blijven handhaven. Prijsstijgingen voor ‘t Eemgoed hebben zich al meerdere malen voorgedaan.

6. Tijdpad

Wanneer kan ik er wonen?

Onder voorbehoud: in het eerste kwartaal van 2020 worden de woningen van ‘t Eemgoed opgeleverd. 

Wanneer teken ik een koopcontract?

Vanaf het derde kwartaal van 2018 worden de koopcontracten aangeboden. 

Is het zeker dat het project doorgaat?

Ja, onder onder de huidige omstandigheden gaat het door.

Het project is meervoudig gevalideerd: door een landelijk onderzoek, de optieverkoop en de verkoop van koopintenties. De stroom van belangstelling houdt aan.

Planologisch is er ook zekerheid. Zolang ‘t Eemgoed ontwerp past binnen het geldende bestemmingsplan, wordt het vergund. En dat is precies wat onze architecten zullen doen.

Is er een kans dat het project vertraagd?

Ja, vertragingen kunnen zich voordoen. Zodra dat zo is, maken we hiervan melding. Denk aan het volgende.

  • De zogenaamde ambtelijke verdagingstermijnen bij de aanvraag van vergunningen kunnen een rol spelen. In gewoon Nederlands: verlenging van de ambtelijke procestijd bij het geven van reacties en verlenen van vergunningen.
  • De uitkomsten van het archeologisch onderzoek. In overleg met de Gemeente en de gebiedsregisseur Oosterwold bespreken we de voortgang.
  • Het vergunningentraject mbt de slagschaduw is voor alle partijen een betrekkelijk nieuw gegeven. Natuurlijk zullen we daarin pro-actief optreden, maar het laatste woord is aan vergunningverlenende ambtenaren.
  • Het tempo van de Nutsbedrijven, denk aan drinkwater, elektra, data (internet). De benodigde procestijd blijkt niet altijd voorspelbaar te zijn.
  • Gegeven de capaciteitstekorten in de bouw (als gevolg van de crises), kan het aanbesteden van (sommig) werk langer duren en daardoor mogelijk vertragend werken.

7. Het gebied

Waar ligt de locatie precies?

‘t Eemgoed ligt op circa 30 autominuten van Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Hilversum.

Het is het buitengebied tussen Almere en Zeewolde. Voor het goede begrip: het ‘oude land’ zoals Bussum, Huizen en Hilversum, ligt op dezelfde afstand (of dichterbij) als Almere stad. 

‘t Eemgoed zelf ligt in de oksel van de zuidelijke Eemvallei in Oosterwold. Het gebied is begrensd door het Kathedralenpad en de Tureluurweg.

Dit zijn de GPS coordinaten: 52.327151, 5.327064.

Zie ook de volgende columns:

Wie zijn onze buren?

Aan drie zijden (noord, oost en west) is het Eemgoed omgeven door de Eemvallei.

Het gebied Eemvallie is eigendom van Staatsbosbeheer. Het wordt een gemengd, publiek toegankelijk natuurgebied (50,7 ha) met een Speelwildernis, een natuurboerderij en ruim 30 hectare Voedselbos. De stichting Voedselbosbouw wordt verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de natuur in het hele gebied, met uitzondering van een deel (ca. 6 ha) dat wordt ingericht en beheerd door natuurboerderij Vliervelden. Lees hier meer over de stichting Voedselbosbouw Nederland.

Onze belangrijkste reden voor deze locatie­keuze binnen de contouren van Oosterwold is de aansluiting op de toekomstige Eemvallei. Deze gevarieerde groene, speelse en eetbare omgeving versterkt de landgoedkwaliteit van ‘t Eemgoed. Wij zien het ook wel als de uitbreiding van onze voor- en achtertuinen.

Aan de zuidzijde van het Eemgoed verschijnen de komende jaren particuliere wooninitiatieven, volgens de spelregels van Oosterwold. Denk bijvoorbeeld aan particulieren die alleen of in een collectieve vorm zelf hun woning gaan bouwen.

Hoe is het Openbaar Vervoer geregeld?

In de huidige situatie is Oosterwold op autoverkeer ingesteld.

Het gebied is goed ontsloten. Op den duur zal het openbaar vervoer verbeteren. Er is onder andere ruimte gereserveerd voor een railverbinding (de Stichtse lijn). Of deze er komt is ongewis omdat het in sterke mate afhankelijk is van de inwonersdichtheid van Oosterwold. Hieronder een overzicht van de huidige situatie.

BUSSEN – Buslijn 159 loopt tussen Almere en Harderwijk, opstapplaats aan de Vogelweg (2,5 km). Buslijn 156 loopt tussen Almere en Hilversum, opstapplaats Waterlandseweg (4 km). Buslijn 160 loopt van Almere naar Nijkerk, opstapplaats Waterlandseweg (4 km).

Gelijktijdig met de oplevering van ‘t Eemgoed (begin 2019) is ook de loop- en fietsbrug over de Hoge Vaart en Waterlandseweg gereed. Dan ligt de opstapplaats voor lijn 156 en 160 op 1,5 km.

TREINEN – Het dichtstbijzijnde treinstation is Almere NS (11 km), buslijnen 156 en 159, 160 rijden daar in 18 minuten naartoe. Station Hilversum ligt op 21 km, buslijn 156 rijdt daar in 26 minuten naartoe. Station NS Nijkerk (21 km), bereikbaar met lijn 160 in 34 min.

Welke scholen zijn er in de buurt?

In Almere en in de regio zijn er tal van schoolvoorzieningen aanwezig.

Vanaf BSO (buitenschoolse opvang), basis (BO)- en voortgezet onderwijs (VO). Enkele voorbeelden: De Sterrenschool (BO) in Nobelhorst, Vrijeschool (BO) Almere, Montessori Almere en Huizen, Vrijeschool (BO) Bussum, Vrijeschool (BO) Hilversum, Democratische school in Soest (BO en VO), Sudbury school (BO en VO) in Harderwijk.

In Oosterwold zelf is een initiatief gestart voor de oprichting van een staatsvrije vrije school (BO).

Zie scholen in Almere via www.almere.nl/leren

Zijn er zorgvoorzieningen?

De zorgvoorzieningen zijn ruimschoots voorhanden in de regio.

Denk aan Almere zelf, maar ook Laren, Bussum en Hilversum zijn op 10 tot 30 auto minuten bereikbaar. De huidige dichtstbijzijnde huisartsenpost ligt in Nobelhorst op enkele kilometers afstand.

Wij gaan ervan uit dat de komende jaren in Oosterwold deze voorzieningen zullen toenemen.

Hoe zit het met wegen, windmolens, vliegtuigen en zendmasten?

Onderstaand bieden we je uitgebreide informatie.

Wegen – 1 km ten oosten ‘t Eemgoed ligt de A27 en 1 km ten zuidwesten ligt de N305. Beide wegen zijn aan het zicht onttrokken door een bosstrook. Bij windstil weer is het hoorbare geluid om ‘t Eemgoed minder dan 40 db (geluid van een ‘stille’ koelkast). Bij oostenwind is de A27 meer hoorbaar, bij westenwind de N305.

De hoorbaarheid van de wegen zal afnemen door a. de longhouses van ‘t Eemgoed (vergelijkbaar met een geluidswal) en b. omdat er de komende jaren woningbouw aan de zuidzijde van het Eemgoed verschijnt.

Straks ontstaat er een situatie die we in Nederland goed kennen omdat deze veel voorkomt: woningbouw relatief dicht op doorgaande (snel)wegen waar je weinig of geen last van hebt.

Windmolens – In het noorden en oosten van de locatie staan windmolens. Er zijn plannen om de huidige windmolens in 2021 te vervangen door windmolens met een masthoogte van 150m en een tiphoogte van 220m. De plannen zijn overigens nog niet definitief. Door de plaatsing van deze molens krijgt ‘t Eemgoed te maken met slagschaduw van de wieken in de vroege ochtenduren.

Om je een goede indruk te geven: op de kortste dag (21 december) is er een uur slagschaduw (om 9:30 uur), op de langste dag (21 juni) minder dan een half uur (om 05 uur). En natuurlijk alléén bij zonnig weer. Bekijk hier onze studie naar slagschaduw.

Rekening houden met slagschaduw – ‘t Eemgoed ontwerp houdt rekening met slagschaduw. En wel zodanig dat het niet de woning in komt. Zo staan de woningen met hun groene rug in de richting van de molens. De glazen gevels zijn consequent afgekeerd van de windmolens. We onderzoeken tevens in hoeverre beplanting een barrière kan vormen voor de slagschaduw.

Omdat de windmolens langs de A27 geplaatst worden, vallen de geluidscontouren van de molens grotendeels samen met de snelweg; dat compenseert de eventuele hoorbaarheid ervan. Met een overwegende westenwind in Nederland is er beperkt (tot geen) geluidsoverlast van de A27.

Wil je meer weten over het geluid lees dan verder op www.windparkzeewolde.nl. Factchecking over windmolens door De Correspondent: Artikel 1, Artikel 2 , Artikel 3 , Artikel 4. Natuur & Milieu maakte een animatie over windmolens (in 2 minuten weet je héél wat meer).

Vliegveld Lelystad – Vanaf 2019 zal vliegveld Lelystad zich openstellen voor vakantieverkeer (Boeing 737 en Airbus 320). Wanneer het vliegveld naar zijn maximale capaciteit gaat (2025) kan er zo’n drie keer per uur een vliegbeweging zijn tussen 6:00 uur en 23:00 uur; dus niet ‘s nachts. Onder alle omstandigheden is géén vliegverkeer over ‘t Eemgoed.

Bij westenwind gaat het om het opstijgen van vliegtuigen, zo’n 10 km ten noorden van ‘t Eemgoed. Bij oostenwind (40% van de tijd) is er aankomend landingsverkeer (op ruim 500 meter hoogte) op het Zeewoldense deel van Oosterwold (2,5 km van ‘t Eemgoed). De geluidsbelasting in dat geval is minder dan  40 dB.

Hier lees je meer over geluidsniveaus in decibellen

Meer informatie door Vliegveld Lelystad zelf over de plannen en

hier de veelgestelde vragen beantwoord door het overlegteam van dit vliegveld.

Zendmasten – De dichtstbijzijnde UMTS mast (mobiele data) staat op circa 1 km afstand, hetgeen in het stedelijk gebied een lage dichtheid is. Vergelijk deze masten met masten elders in Nederland in het zogenaamde antenneregister. Een GSM mast voor mobiele telefonie staat op circa 1,3 km.

Onze conclusie mbt windmolens, vliegtuigen, snelwegen en zendmasten. Bij al deze gebiedskenmerken hebben wij uitgebreid stilgestaan in onze column ‘Drie redenen om níet – en drie om juist wél in Oosterwold te wonen’. We nemen je in die column mee naar onze persoonlijke overwegingen die hebben geleid tot een bewuste keuze voor ‘t Eemgoed Oosterwold.

Staat je vraag er niet bij? Vertel het ons!
Pin It on Pinterest