Selecteer een pagina
Dorpslandgoed 't Eemgoed: Zo leer je de omgeving van ‘t Eemgoed op je duimpje kennen.

Solange & Sant Ruyter | winter 2017 | leestijd zo’n 10 min |

Eerst een waarschuwing. Als je dit artikel helemaal uitleest dan loop je de kans dat je anders gaat leven en wonen. Want we gaan dieper in op Oosterwold. We staan stil bij de unieke planologie, de oude, de nieuwe en de toekomstige natuur. En tot slot, wie er zoal op het avontuur Oosterwold afkomen.

Leer ‘t Eemgoed op je duimpje kennen: de kansen in het gebied, de rijke natuur en het menselijk avontuur

 

Wil je iets meemaken wat in geen 100 jaar meer gebeuren gaat?

Oosterwold is het buitengebied tussen Almere en Zeewolde. In de provincie Flevoland. Wanneer je via de A27 het Gooimeer oversteekt rij je er dwars doorheen. Het is 4.300 hectare groot, dat is zeg maar de helft van de gemeente Utrecht.

Een nieuw gebied van on-Nederlandse omvang

Ter vergelijking: het gebied de Oostvaardersplassen is anderhalf keer zo groot (6.000 ha). Niet voor niets is het een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Met je elektrische fiets rijd je er straks via de groene Eemvallei in zo’n 20 minuten naartoe (vanuit ‘t Eemgoed).

Je kunt er uren zwerven.

Nu nog hoofdzakelijk agrarisch…

In de toekomst past dit gebied in het rijtje met landschappen als ’t Gooi, de Achterhoek en de Friese Wouden. Het komt nu volop in ontwikkeling. Het leuke is dat niemand precies weet hoe het eindbeeld zal zijn. De vraag is daarom ook, wie komen er zoal op af?

‘t Eemgoed tov Amsterdam, Hilversum en de Oostvaardersplassen (een van de grootste natuurgebieden van Nederland)

Afbeelding – ‘t Eemgoed (de rode stip) tov Amsterdam,  Hilversum en de Oostvaardersplassen (een van de grootste natuurgebieden van Nederland)

Het ideaal van de woningwet uit 1901 

Sinds de invoering van de woningwet in 1901 waren het gemeenten, corporaties en later projectontwikkelaars die bepaalden hoe het wonen er in Nederland uit moest zien. Almere is daarvan een goed voorbeeld, want het is volledig op de tekentafel ontworpen, inclusief alle stedelijke details tot aan iedere straat, huis en boom toe.

De woningwet ontstond uit de gevoelde noodzaak een eind te maken aan slechte woonomstandigheden van duizenden Nederlanders.

En de invloed van een bevlogen bestuurder

In de jaren die volgden, bleek het volgende in de woningbouw. Namelijk dat diversiteit van bovenaf opgelegd, in de praktijk vaak tot schraalheid leidde. De wethouder van Almere zei het destijds zo:

“Dat top down planning leidt tot diversiteit is misschien wel de grootste misvatting in de geschiedenis van de ruimtelijke ordening” Adri Duivesteijn

Adri Duivesteijn heeft ervoor gepleit om het zeggenschap over het wonen weer bij de mensen zelf neer te leggen. Eerst als wethouder in Den Haag, daarna als tweedekamerlid en later als wethouder in Almere.

Kortom, Oosterwold schept kansen

Niet het rijk of de gemeente, niet de corporatie of ontwikkelaar bepalen het eindbeeld van Oosterwold. Het zijn de burgerinitiatieven die dat doen.

Je kunt dat organische ontwikkeling noemen.

Regels, maar niet te veel

Uiteraard zijn er voor Oosterwold regels geformuleerd. Echter, de mate waarin de overheid zich terugtrekt en een faciliterende rol inneemt, is op deze schaal uniek voor Nederland. Dat kunnen wij zonder meer beamen. Wij hebben elders in Nederland heel wat onderzocht.

Die regels zorgen er onder andere voor dat Oosterwold een dun bebouwd gebied wordt. Het biedt landelijk wonen en werken in het groen en een substantieel areaal voor (stads)landbouw. Het is een overgangsgebied tussen de stad en de agrarische polder.

Wat is het idee achter Oosterwold?

Niemand weet hoe het eindbeeld wordt. Er is een grote diversiteit in het soort initiatieven dat op Oosterwold afkomt Zo bepaal je als initiatiefnemer zelf de omvang van je kavel. De onderstaande film legt uit hoe dat kan: een lesje Oosterwold in 4 minuten (Engelstalig met Nederlandse tekstballonnen).

Oude natuur, nieuwe natuur, toekomstige natuur én speelnatuur

Het beeld dat nu makkelijk blijft hangen is dat van een uitgestrekte polder. Zeeklei, zeeklei en nog eens zeeklei. Een grondsoort die overigens als zeer vruchtbaar bekend staat.

De totale ontwikkeling van Oostwold neemt 20 tot 30 jaar in beslag. Het gebied rondom ‘t Eemgoed zal binnen vijf jaren ontwikkeld zijn, verwachten wij.

Beroemde natuur om de hoek: De Nieuwe wildernis, een film over de Oostvaardersplassen

Op 15 autominuten liggen de spectaculaire Oostvaardersplassen. Waarschijnlijk had je er al eens van gehoord. Er is een anderhalf uur durende film van gemaakt. Als je niet kunt wachten: dit is de link naar de film (1u37min) (zie ook onder de column). Ik hoef er niets meer aan toe te voegen. De film spreekt voor zich.

Nieuwe natuur op loopafstand

Zo zijn er nu al bestaande bossen op loopafstand van de plek waar ‘t Eemgoed komt. Zoals het Kathedralenbos (30 jaar oud). En als eind 2017 de wandel- en fietsbrug over de Hoge Vaart er ligt, loop je vanuit het Kathedralenbos door naar het Cirkelbos dat grenst aan het Gooimeer. Nieuwe natuur is niet ouder dan 30 jaar.

Oude natuur op 15 autominuten

Wil je de natuur in van vóór 1985 dan zit je met 15 autominuten of 25 minuten (elektrisch) fietsen op de heide bij Huizen en Laren. Daar struin je urenlang in ‘t Gooi. En natuurlijk het hierboven genoemde gebied De Oostvaardersplassen. Deze natuur is tussen 1950 en 1968 aangelegd.

Toekomstige natuur vanaf je voordeur

Als je straks tot de dorpslandgoed bewoners behoort, dan kun je genieten van het ontstaan van nieuwe natuur. Waar je zelf ook nog een rol in kunt spelen.

Want dat is wat er op grote schaal gaat gebeuren. Ruim 300 hectaren nieuw aangelegde natuur vanaf ‘t Eemgoed tot aan de Oostvaardersplassen. Langs de loop van de Eemvallei (zie kaartje hieronder) die ooit door dit gedeelte van Nederland stroomde. Onze buurman, Staatsbosbeheer brengt deze natuur terug.

De Eemvallei kun je zien als de groene ruggengraat door Oosterwold. ‘t Eemgoed grenst daar direct aan. Dus straks loop je vanuit je voordeur zo naar de Oostvaardersplassen. Of de andere kant uit, ook door de Eemvallei naar ‘t Gooi. Wat denk je ervan? Kun je zoveel groen wel aan?

Het grootste (aaneengesloten) loofbos van Europa op fietsafstand

Wil je naar een groot jong loofbos? Dan fiets je via het toekomstige Tureluurbos en de Hooge vaart in de richting van Zeewolde. Na 8 km bereik je Horsterwold, het grootste loofbos van Europa (3.700 hectaren). Let op: je kunt er vossen, damherten, reeën en bevers tegenkomen. Sterker nog, ze komen in grote aantallen voor.

Verkenning Stadslandschap uit Handreiking Nieuwe Natuur Oosterwold 2013. Die rode stip dat is ‘t Eemgoed.

Het grootste voedselbos van Nederland

De eerste fase van de aanleg van de Eemvallei start eind 2017. In dit gebied komt het grootste voedselbos van Nederland zo’n 20 hectare. Een voedselbos is een ontworpen ecosysteem van verschillende lagen vegetatie en eetbare gewassen. Het is geheel zelfvoorzienend. Dit voedselbos ligt straks aansluitend op ‘t Eemgoed.

De Speelwildernis

Wel eens gehoord van de Speelwildernis? Ideaal voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Ze kunnen er het hele jaar buiten spelen. Materialen uit de natuur vormen de speelattributen. Acteurs, die er zo nu en dan zijn, nemen de kinderen mee naar een wereld, waarin fantasie dieren én echte wilde dieren samenleven. En er komt tevens een openluchttheater. De Speelwildernis komt op loopafstand van ‘t Eemgoed te liggen.

Dieren in ‘t wild (nou ja, loslopend)

Op de Vliervelden laat boer Tom Saat zijn vee in het bos grazen. De koeien kunnen vrij vanuit de stal naar de Eemvallei lopen. Dus die kom je tijdens je (vele) wandelingen gewoon tegen. Het hele jaar door. Wist je bijvoorbeeld dat een koe het ‘s winters meer naar z’n zin heeft dan op warme zomerse dagen?

De cijfers op de afbeelding – 1. ‘t Eemgoed; 2. Eemvallei; 3. Gronden voor andere initiatieven in Oosterwold; 4. Kathedralenbos; 5. Hoge Vaart; 6. A27; 7. Windmolens; 8. Cirkelbos dat aan de zuidkant grenst aan het Gooimeer; 9. toekomstige fietsbrug over de Hoge Vaart; 10. Bushalte. 

Het avontuur dat Oosterwold heet

Er zijn inmiddels meer dan 300 initiatieven in Oosterwold aangemeld. Dat zijn vooral particulieren die een stuk grond kopen en hun eigen huis (laten) bouwen. Soms is het een groepje mensen die samen een stuk grond kopen en bouwen.

Een van de allereerste bewoners

Bijvoorbeeld de 9 jonge gezinnen van het project Bosveld 1. Als vrienden en bekenden gestart en één van de eerste bewoners van Oosterwold.  Ze wonen in een langwerpig gebouw waar ieder binnen het casco de afbouw zelf doet. Of neem hun buren. Het Ecoparkhof waar 28 gezinnen een stichting vormden en één architect hun huizen ontwierp.

Bewoners met een thema

Dan zijn er mensen die gedreven zijn door hetzelfde gedachtengoed en samenkomen om individuele of meer gezamenlijke huizen te bouwen. Zoals Giraffendorp, dat geïnspireerd is door geweldloze communicatie. Zeven gezinnen kochten elk een kavel en bouwen hun eigen huis. Of neem de Tiny House Farm. Zij zijn geïnspireerd door de tiny house movement. Op 31 kavels bouwen deze mensen zelf een (klein) huis.

Of een ecologische missie

Of er ligt een ecologische filosofie aan een project ten grondslag. Zoals de 25 kaswoningen van Regen Village. Dat is een volledig zelfvoorzienend ecodorp met gesloten kringlopen die nog gebouwd gaan worden. Of Sustainer Homes. Zij bouwen duurzame woningen aan de overzijde van de Eemvallei waar ‘t Eemgoed komt.

Wat maakt ‘t Eemgoed dan zo bijzonder? 

Eerst de overeenkomsten met de andere projecten. Die zijn er volop: zelfvoorziening, energieneutraal, voedselteelt en duurzaam bouwen en wonen. Wij zien dat als vanzelfsprekende randvoorwaarden.

Een dorpslandgoed heeft een eigen karakter. Het dorpse aspect betekent: toegankelijk voor jong en oud, single, stel of gezin. Dat zie je terug in de woningen én de koopprijzen. Die variëren sterk, voor  een brede toegankelijkheid.

Dorps betekent ook dat er een sociale samenhang is. Dat zie je terug in een brede waaier aan gemeenschappelijke en gedeelde voorzieningen. In eigentijdse woorden: met een dorpslandgoed krijg je er een sociaal netwerk bij. Jij en je (eventuele) kinderen.

Het landgoed aspect sluit aan op de traditie van landgoederen. Dat houdt in: natuur en landschap in combinatie met agrarische activiteiten onder verantwoordelijkheid van jou. Je bent dus als bewoner mede-landgoedeigenaar en lid van de vereniging die haar landgoed bestuurt. Het kasteel of landhuis (zoals dat staat op de oude en nieuwe landgoederen) is nu je ecobuurtschap.

De stand van zaken in Oosterwold

Met al deze initiatieven krijg je misschien het idee dat Oosterwold stampvol is. Dat is niet zo. Het gaat hier over processen van jaren. Het gebied oogt nu nog agrarisch, maar dat neemt de komende jaren drastisch af.

De gronden van t’ Eemgoed

De grond is nu nog in eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf (RVOB). Zolang ze nog in agrarisch gebruik zijn worden ze jaarlijks verpacht onder de voorwaarde van biologische teelt. Zo zul je het komende seizoen, op de grond waar straks ‘t Eemgoed komt, aardappelen en uien zien groeien. Dat wil je natuurlijk met eigen ogen zien. En dat kan ook. We organiseren daartoe Meetups. We informeren je daar bijtijds over.

Hieronder alvast een aantal beelden van Oosterwold op dit moment…

Het Ecoparkhof in de verte. Het voorliggende veld met een gewas, zal ook een bestemming krijgen. En niemand weet nu al welke. Fotografie: Ben te Raa
Het Paradijsvogelbosje - Fotografie Ben te Raa
Het Paradijsvogelbosje – Fotografie Ben te Raa
Doorkijkje - Fotografie Ben te Raa
Doorkijkje – Fotografie Ben te Raa

Er is nog meer te vertellen…

In een volgende column gaat het over de bereikbaarheid van Oosterwold met openbaar vervoer. En de nabijheid van scholen. We staan ook nog stil bij de effecten van windmolens, het geluid van de A27 en, het vliegveld Lelystad.

Wat denk je ervan, kun je zoveel groen wel aan?

We zijn echt benieuwd naar je reactie. Want zeg eens eerlijk… had je verwacht dat je met zoveel natuur omringd zou zijn in Oosterwold?

16 Reacties

 1. Germaine

  Het klinkt geweldig!!! Word er blij van.

  Antwoord
  • Sant Ruyter

   Wij ook!

   Antwoord
 2. Almar

  Ik maakte mij in eerste instantie zorgen over hoe plat/kaal het Eemgoed en de omgeving (in het begin) zouden zijn. Deze post neemt zeker een groot deel van die zorgen weg!

  Antwoord
 3. Mieneke Bron

  Beste lezer, Wat een stimulerende aantrekkelijke site, gekregen van een dierbaar nichtje. Chapeau!!

  Ik ben vr 70 jr. Zouden er voor pensionada’s plekken komen in samenhang met anderen? Mijn voorkeur is een comfortabel App. met natuur op loopafstand. Goed openbaar vervoer, en ontmoetingsmogelijkheden met alle leeftijdsgroepen, om mentaal en fysiek zolang mogelijk fit te blijven. Dank je aandacht.

  Warme groet, Mieneke Bron

  Antwoord
  • Sant Ruyter

   @Mieneke. Plekken voor pensionada’s? Natuurlijk. Evenals plekken voor jonge gezinnen en andere huishoudens op een dorpslandgoed. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandige professionals (ZP-ers) die behoefte hebben aan ‘n flexwerkplek. Dat is precies wat we nastreven. Het gemeenschapshuis met een waaier aan gemeenschappelijke en gedeelde voorzieningen (kenniswerk, ambacht, kunst) biedt hiervoor de mogelijkheid. En wat het groen betreft, op loopafstand, dat komt er ook.

   Antwoord
 4. Misja Speur

  Hoe is het gebied te bereiken per openbaar vervoer?

  Antwoord
  • Sant Ruyter

   @Misja, Jazeker, er is openbaar vervoer. We komen nog met een overzicht hiervan in de FAQ, meest gestelde vragen. Overigens kan een dorpslandgoed zelf ook iets betekenen in gedeeld vervoer (denk aan carpoolen of ophaal afspraken). Dat is het voordeel van een landgoed met zo’n 70 huishoudens.

   Antwoord
 5. Mina

  Beste Sant, Zijn er ook basisscholen in de buurt? Zo ja, waar en wat voor soort basisscholen?

  Antwoord
  • Sant Ruyter

   @Mina. Ja in de omgeving zijn er meerdere basisscholen (Almere, Zeewolde, Bussum, Hilversum, Soest). Het gebied wordt nu snel kinderrijk (bij onze optanten, nu reeds 30+ kinderen).

   We weten dat er ook initiatieven zijn om in Oosterwold basisscholen of dependances te starten. Het is zelfs denkbaar dat we binnen ‘t Eemgoed tot een basisschool faciliteit kunnen besluiten (bijvoorbeeld een dependance van een bestaande), echt iets om verder te verkennen in de online community die binnenkort voor optanten komt. Voor onszelf als initiatiefnemer speelt deze vraag ook (voor onze 4 jarige dochter).

   We brengen binnenkort nog een overzicht in beeld.

   Antwoord
   • Sytske

    Er komt een ecologische basisschool in Nobelhorst, het nabij gelegen buurtschap aangrenzend aan Oosterwold. Dat zal op korte termijn gerealiseerd worden.

    Antwoord
 6. Hortensia

  Lijkt mij geweldig om in verbinding met natuur en bewoners die daar ook op gericht zijn, te leven. Zelf een tachtiger ,beeldend kunstenaar ,heb ik plannen om daar te gaan wonen.

  Antwoord
 7. Fausto Pippolo

  Hallo, Sant
  Een zeer aantrekkelijk leven, op het Eemgoed.
  Marisa en ik gaan de komende tijd met deze gedachte leven,en kijken of het voor ons past.
  Nogmaals dank voor een gezellige week.

  Groeten
  Fausto, Marisa en Giacomo

  Antwoord
  • Sant Ruyter

   @Fausto, dank voor je reactie. Hopelijk tot spoedig.

   Antwoord
 8. Mar

  Het klinkt me als muziek in de oren en ik zou zeker geïnteresseerd kunnen zijn. Ware het niet dat ik eerst ruim 400 euro moet neertellen om tot een uitgebreide kennismaking te komen? Ik wil zien, ik wil weten, ik wil vragen, ik wil ontmoeten. Maar als ik daar eerst voor moet betalen klinkt dat als een vorm van uitbuiting. En dat klopt voor mij dan weer niet.

  Antwoord
  • Sant Ruyter

   @Mar. Je opmerking raakt precies aan wat we willen bereiken. Namelijk: mensen die ‘t Eemgoed willen overwegen als hun leefomgeving.

   Wij hebben geleerd dat het vaak een proces is van meerdere jaren om voor een (in onze woorden) ‘complete’ leefomgeving te kiezen. Denk aan: natuurlijke omgeving, lokale voedselketen, burencontact, ruimte voor kinderen, mensen ín en ná hun werkleven, een mooie, duurzame, levensloop bestendige woning; dat soort kenmerken.

   Daarom mikken wij bewust op diegenen die al voldoende hebben rondgekeken en goed weten wat ze willen (en wat ze níet willen). Met een Optie van €450 weet je zeker dat je serieuze gegadigden aantrekt (en onze kosten dekt). Zo kunnen wij je bijvoorbeeld beloven dat je je aanstaande buren ontmoet op een Meetup; want twee van de drie Optanten gaat door, weten we ondertussen.

   En de groep van belangstellenden die graag blijven rondkijken, betrekken we via onze Emailbrief, de website, onze columns en de FAQ.

   Antwoord
 9. Michel Korver

  Wat een schitterend initiatief! Mijn vrouw en ik zitten zo’n vier jaar voor ons pensioen en zijn ons aan het oriënteren op andere woonvormen. De uitgangspunten spreken ons zeer aan en daarom willen we graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Pin It on Pinterest