Een nieuw type landgoed

Het dorpslandgoed

Een dorpslandgoed is een nieuwe generatie landgoederen.

Met de kwaliteit van een dorp waar velen zich thuis voelen én verbonden zijn met hun omgeving. Ieder op zijn of haar eigen manier. De landgoed kwaliteit is wat wij een ‘complete’ omgeving noemen. Denk aan de kringlopen van natuur, mensen, dieren en planten.

Een dorpslandgoed is een gedroomde omgeving die op ‘t Eemgoed tot leven komt.

Voor 82 huishoudens

’t Eemgoed is een duurzaam initiatief in Oosterwold (Almere, Flevoland). Op 7 hectaren realiseren wij 82 woningen. Behalve de woningen realiseren we 800 m2 aan gedeelde voorzieningen voor privé, werk en landgoedleven.

Het landgoed wordt gekenmerkt door haar structuur van longhouses en daartussen de vele landschapskamers, die bestemd zijn voor moestuinen, fruitgaarden, speel- en dierenweiden en meer.

Van Eemgoed naar Oostvaardersplassen

Oosterwold is een groot buitengebied tussen Almere en Zeewolde.

Het gebied grenst aan het Gooimeer, dat de komende jaren ontwikkeld wordt. Bedoeld voor de ontwikkeling van een rijke variatie aan woningen binnen een groen en agrarisch karakter. Wij vormen het grootste initiatief in dit gebied. Op onze schaalgrootte zijn we in staat een landgoed omgeving te creëren.

De hoofdstructuur van Oosterwold wordt gedomineerd door de Eemvallei. Een door Staatsbosbeheer te ontwikkelen groen- en recreatiestrook die de oude meanderende loop van de prehistorische rivier de Eem volgt. De Eemvallei loopt aldus vanaf het bestaande kathedralenbos tot aan de Oostvaardersplassen.

‘t Eemgoed met haar 7 hectaren ligt in de oksel van de Eemvallei. Het landgoed karakter wordt daardoor enorm versterkt. Zo liggen we pal naast onder andere het grootste voedselbos van Europa.

Je weet waar je terecht komt!

previous arrowprevious arrow
De Eemvallei
De natuurontwikkeling in Oosterwold
De kaart van de Eemvallei Zuid
't Eemgoed en de Eemvallei
Zo ligt de locatie er nu bij...
De locatie was een biologische akker.
Het scheepswrak
Het kathedralenbos op loopafstand
't Eemgoed winter 2017
Vogelvlucht Eemgoed
next arrownext arrow
 

 

De architectuur ís het landschap

‘t Eemgoed gaat uit van een sterke integratie van landschap en architectuur.

Licht gebogen ‘longhouses’ van meerdere geschakelde woningen maken een groots ruimtelijk gebaar in het landschap. De longhouses vormen de groenen grenzen van de verschillende landschapskamers die aldus ontstaan, waar de stadslandbouw functies hun plaats krijgen.

In Nederland (en daarbuiten, voor zover wij weten) is ‘t Eemgoed als ruimtelijke leefomgeving uniek, met het landschap dat over de daken heen loopt. Het betekent onder andere dat elke woning een vrij uitzicht heeft op het eigen landgoed (zonder bij de buren naar binnen te kijken).

previous arrowprevious arrow
Landschapsplan
Detail 1
Detail 2
Detail 3
Detail 4
Detail 5
Detail 6
next arrownext arrow
 

De longhouses

De longhouses zijn geheel opgenomen in het landschap dat er over heen loopt.

Deze kant van de woningen kent een aantal uitsnedes die toegang geven tot de woning en daglicht binnenlaten. Deze ‘rug’ van een ‘longhouse’ is tevens een natuurlijke afscherming vanuit de woningen op de windmolens en de daarbij behorende slagschaduw (in de vroege ochtenduren).

De andere zijde ontvouwt zich juist in de richting van het landschap door haar hoge glazen gevelwand met een westelijke tot zuidwestelijke oriëntatie. De licht gebogen longhouses zijn als een scherpe snede in het landschap vormgegeven.

De kringlopen 

Een van de leidende gedachten is die van de kringlopen.

Of zo je wilt gaat het over tegenstellingen, polen, uitersten of rondgangen. Van geboorte tot sterven, van dieren – mensen – planten, van voedsel – afval – compost, van klein tot groot, van jong tot oud. Diversiteit is ook van toepassing in dit veld van verschillen.

Onze landschapsarchitecten hebben met de zogenaamde möbiusring dit thema vormgegeven.

Zo is het water neergelegd, het Eempad ontstaan, de afwisselende woon- en verblijfskwaliteiten, de verschillende landschapskamers vormgegeven, en het Eemhuis als stimulans die tot ontmoetingen van landgoed bewoners onderling leiden.

Het hoofdmoment – twee maarliefst

Geen landgoed zonder ‘n hoofdmoment.

Op ‘t Eemgoed zijn er maar liefst twee. Zo is er in het oosten ‘t Eemhuis aan de entreezijde met een royale voor- en achterzijde, met inbegrip van een waterpartij (met zwemvijver). ‘t Eemhuis kent gemeenschappelijke voorzieningen, waar ontmoeten, (flex)werken, dierenverblijven, logeerplaatsen en nog veel meer gehuisvest zijn.

Het tweede hoofdmoment bevindt zich in het westen van ‘t Eemgoed. Het is de andere zijde van de möbiusring. Je kunt zeggen het is het hoofdmoment van de natuur. Hier staan rust, de zuivering van het water in een natuurlijke omgeving centraal.

De waterkringloop

Verbinding met de aarde houdt vanzelf een juiste omgang met het water in.

Schoon water is de bron van het leven en ligt aan de basis van een gezond ecosysteem. Een fijne woonkwaliteit en een geslaagde stadslandbouw komen er uit voort.

Om de waterkringloop compleet te maken wordt een zogenaamde technische IBA met vloeiveld ingericht waar afvalwater uit de woningen geurloos wordt gezuiverd en vanwaar het schoon terugkomt in het watersysteem (uitgezonderd het drinkwater).

Door de van nature aanwezige zuiverende werking van rietlanden is het tevens een leefgebied voor allerlei soorten dieren en planten, én speelomgeving voor de kinderen. Daarmee is ‘t Eemgoed als vanzelf ook een educatief landgoed; waar wonen en spelen tevens leren is, ontspanning geeft én productie faciliteert.

‘t Eempad

De ruggengraat van het landgoed

Verbinding met elkaar vraagt om een structuur die uitnodigd tot ontmoeting én mensen tevens hun privacy biedt.

Het Eempad is de ruggengraat van het dagelijks Eemgoedleven. Daar is ruimte om je fiets, bolderkar, grasmaaier en tuingereedschap te stallen. Daar staan bankjes en zijn de composthopen, speelplekken en bijvoorbeeld een ren voor de kippen. Een paar plekken zijn bijvoorbeeld overdekt als bescherming tegen zon en regen.

Privacy is een belangrijke randvoorwaarde om in een sociale context goed te gedijen. Daarom liggen aan de kant van de privétuinen en de grote glazen puien geen wegen. Daarnaast is het landgoed autoluw. De woningen zijn uiteraard bereikbaar voor hulpdiensten en om te laden en te lossen.

Parkeren doe je op de centrale parkeerplaats parallel aan de toegangsweg.

previous arrowprevious arrow
't Eempad
Ontsluitingsstructuur
De namen van de longhouses
Bos en beplanting
next arrownext arrow
 

De landschaps kamers

Diversiteit zoveel als kan

De longhouses, ‘t Eemhuis en ‘t Eempad vormen de structuur van het landgoed. Van daaruit ontstaan er zo’n tien landschapskamers. In uiteenlopende vormen en met verschillende functies van stadslandbouw.

De functies van de kamers zijn vastgelegd in het definitief ontwerp. Zo zijn er kamers voor bijvoorbeeld boomgaarden, moestuinen, bloemenweiden, dierenweiden, speelweiden en meer. Een nadere invulling of wijziging van de kamers kan met de loop der tijd, afhankelijk van de behoefte van de bewoners.

Het beheer en de inrichting van de landschapskamers is onder leiding van de bewoners zelf. De basis oplevering bij de start van ‘t Eemgoed is zodanig dat de structuur van zo’n kamer is voorbereid.

previous arrowprevious arrow
Landschapskamers
Woordenwolk van wensen van toekomstige bewoners
Landschapskamers 2
landschapskamers referentiebeelden
Landschapskamers 2 referentiebeelden
Voedselbos
next arrownext arrow
 

De natuurlijke borders

Aan drie van de vier zijden van ‘t Eemgoed kunnen een variatie aan bomen en heesters worden geplaatst. Voedselbossen voor mensen en dieren. Hiermee vormen deze borders een rijk ecosysteem én ze vormen een natuurlijke verbinding met de aangrenzende eemvallei waar ook voedselbossen worden gerealiseerd.

Het voedselbos (van de buurman Staatsbos Beheer) aan de noordrand van de kavel sluit aan op het landschapsontwerp van de Eemvallei. Hier worden de kruidenrijke vegetaties en voedselbossen doorgezet tot tegen de woningen. Door openingen in het bos te maken wordt de landschappelijke beleving versterkt.

En de voedselbossen van de buren

In het voedselbos bij de buren wordt landbouw met natuur gecombineerd.

Het is een biodivers systeem dat ook nog eens voor voedselproductie zorgt. De biodiversiteit, ecologische veerkracht en productiviteit van biomassa van een voedselbos zijn hoog. De zuidranden van het voedselbos worden in het principe ‘kern-mantel-zoom’ aangeplant, om de ecologische meerwaarde als migratieroute voor insecten en kleine zoogdieren te stimuleren.

‘t Eemhuis

Het hart van het dorpslandgoed

Bij aankomst zie je allereerst het Eemhuis.

Dit is het gebouw waar het privé, werk en landgoedleven zich voor een groot deel afspelen. Het gebouw staat bewust in een andere richting dan de longhouses. Het ligt open in het landgoed. Je kijkt er in het midden (en van binnenuit) geheel doorheen. Het is open en omhullend tegelijkertijd en via het Eempad bereik je de woningen. Zo is het Eemhuis het vanzelfsprekende begin én het einde van ‘t Eemgoed.

Een modern hoofdmoment

De woningen – in de vorm van longhouses – gaan letterlijk op in het landschap. Het Eemhuis daarentegen fungeert als hoofdmoment van ’t Eemgoed – een moment in de ruimte waar je niet omheen kunt. Zo’n hoofdmoment is een klassiek gegegeven in de oude historische landgoederen en nu ook op een dorpslandgoed zoals ‘t Eemgoed.

Herkenbaar als familie

De architectuur wordt gekenmerkt door een horizontale dakrand en een verhoogd terras. En daartussen bevinden zich vlakken van transparant glas en dichte geveldelen van zwart hout. Zo komt de gevelmaterialisatie van de woningen terug en blijven Eemhuis en woningen toch als familie herkenbaar. Aan de voorzijde is de landgoed ontvangst, grenzend aan een open dierenweide. Aan de achterzijde ligt een royaal terras op de zon aan de (zwem)vijver.

De multifunctionele accommodatie

In gewoon Nederlands: indeelbaar naar de behoeften van haar bewoners, in alle jaargetijden. Het is een ruimte waarbij de overgang tussen binnen en buiten aan weerszijden vervaagd door de transparante gevel. Deze ruimte is mede door zijn robuuste afwerkingen te gebruiken voor buitenmarkten, bijeenkomsten, voorstellingen en feesten, maar mogelijk ook op te delen in kleinschaliger ruimten.

Agrarisch – flexwerken – atelier – logeren

De begane grond is verdeeld in drie segmenten. Aan de ene kant bevinden zich de agrarische functies en aan de andere kant de hub met (flex)werkplekken, logeerkamers, atelier en studio. De ruimten zijn generiek opgezet en kunnen eenvoudig aangepast worden voor andere functies.

Pin It on Pinterest