Dorpslandgoed 't Eemgoed: Hoe kan ik dagelijks duurzaam leven

Sant Ruyter | geactualiseeerd lente 2019 | leestijd zo’n 10 minuten |

Er is altijd een reden om iets niet te doen. Immers er zijn altijd bezwaren voorhanden. Dus ook bij de locatiekeuze voor ‘n dorpslandgoed. Hoe neem je een beslissing? Wanneer gebruik je je hoofd (ratio) en wanneer gebruik je je hart (gevoel). Wij nemen je mee  in onze persoonlijke overwegingen die hebben geleid tot een overtuigende keuze voor ‘t Eemgoed Oosterwold, Flevoland.  

Waarom wij vóór Oosterwold kiezen, ondanks redenen om het níet te doen

Stel je voor.

Je hebt plannen om duurzaam te gaan wonen. Maar overal waar je komt krijg je geen poot aan de grond. Gemeentelijke regels. Ruimtegebrek. Het bestemmingsplan.

En dan ineens hoor je van een kans. Het belooft iets moois. Maar, het is in de polder. Oosterwold, het gebied tussen Almere en Zeewolde, in Flevoland. 

De polder, ik dacht het niet…

Wij, Solange en ik hebben er even over gedaan om te kiezen voor een dorpslandgoed in Oosterwold, Flevoland. Ons bezwaar was dat het onder zeeniveau ligt – namelijk vijf meter.

Dus als jij de polder afwijst om duurzaam te leven, begrijpen we dat. Hoewel?

Het oude land, vergeet het (voolopig) maar…

Vanaf 2010 onderzochten wij mogelijkheden om een dorpslandgoed in het Oosten van het land te realiseren. Een paar meter boven NAP. Gelderland en Overijssel. Vijf haalbaarheidsstudies later heeft ons ongenadig met de benen op de grond gezet.

Ik zeg wel eens dat we vijf jaar masterclasses hebben genoten. Van de soort zwarte piste.

Veel knuffelen met gemeenten

Ons werk begint altijd hartverwarmend.

Er is heel veel met ons geknuffeld door gemeenten, provincies, natuurorganisaties en al die honderden belangstellenden die op onze emaillijst staan.

Het dorpslandgoed als volgende generatie landgoederen spreekt enorm tot de verbeelding. Het heeft ons zelfs een nominatie opgeleverd bij het Nationaal Groenfonds. En de staatssecretaris van Economische Zaken liep met ons weg.

Landelijk onderzoek: je gelooft je ogen niet

We hebben ook landelijk onderzoek laten uitvoeren door buro MarketResponse (zie link onderaan). En je gelooft je ogen niet. Dat onderzoek zegt dat 1 op de 5 huishoudens in Nederland een bereidheid voelt om naar een dorpslandgoed te verhuizen als dat mogelijk wordt.

Hoe word je een praktisch idealist?

Dit is onze conclusie na vijf jaar onderzoek.

Nederland kent geen ruimte voor een nieuw landgoed. Ja, in beleidsvisies wel, in visiedocumenten, ambitiedocumenten is de horizon uitdagend. 

De praktijk in een specifieke gemeente is echter dat de planologie het niet toelaat. Lees: de toekenning van woningen in het buitengebied. Dat is feitelijk niemand persoonlijk aan te rekenen. Dat is de tucht van de wetgeving. Want planologie heeft de werking van wet. Een goedwillende ambtenaar, gemeenteraad of wethouder kan dat niet zomaar veranderen. Ook dat is Nederland.

Als je wilt kun je heel zuur worden van al deze ervaringen. Ons heeft het ongelooflijk praktisch gemaakt.

Dicht bij je droom blijven

Wij worden steeds opnieuw weer gegrepen door die oerbehoefte.

De aandrang om méér in verbinding te leven met de aarde en elkaar. Dat dorpse gevoel op een moderne manier. Zeggenschap over je voedsel, duurzaam leven zonder al teveel gedoe, groen wonen, oud en jong door elkaar, natuur om je heen, speel- en dierenweide, gemeenschappelijke voorzieningen, naar elkaar omkijken (niet té veel). De gedroomde ecobuurtschap dus.

Je hebt een ideaal, maar wat is je kompas?

Er is altijd wel een reden om iets niet te doen. Want het is nog niet perfect genoeg. Natuurlijk, je zet alle voor- en nadelen op een rijtje. Dan maak je een keus. Ons kompas is dat oergevoel. Met al onze bezwaren in het achterhoofd: wonen onder zeeniveau, windmolens aan de horizon, vliegtuigen in de nabijheid, hebben we onze afweging gemaakt.

1e bezwaar: zeeniveau

Wist je dat 55 procent van Nederland gevoelig is voor overstromingen? Het diepste punt ligt ergens in Zuid Holland. Zo ligt 26 procent van Nederland onder zeeniveau en 29 procent is gevoelig voor rivieroverstromingen (zie het rapport van het Planbureau voor de leefomgeving). Wij vertrouwen op de dijkgraven. Net als de andere helft van Nederland. Afgevinkt.

2e bezwaar: windmolens

Windmolens zijn interessant. Wist je dat de mate waarin je ‘last’ ervaart van windmolens veel te maken heeft met je kijk op windmolens?

Zie je windmolens als landschaps vervuilende elementen, die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen en geen substantiële bijdrage leveren aan de behoefte aan groene energie of klimaatverandering? Hierdoor kan het ‘nocebo-effect’ ontstaan. Populair gezegd: angst maakt ziek (zie de link onderaan).

Je kunt windmolens ook zien als noodzakelijke en gewenste bronnen van energie, in de huidige transitiefase van fossiele naar groene energie, waar je ook nog een economisch voordeel van zou kunnen hebben.

3e bezwaar: vliegtuigen

Zodra vliegveld Lelystad zijn maximale capaciteit bereikt (in 2025), vliegt er elke 15 tot 20 minuten ‘n vliegtuig langs. Tussen 06.00 en 23.00 uur. Meestal 10 km verderop (60% van de tijd, bij westenwind) en 40% van de tijd (oostenwind) 2,4 kilometer verderop.

Er liggen geen vliegroutes over Oosterwold, maar het idee alleen al, daar kun je last van hebben. Het Luchthavenbesluit (1 april 2015) geeft aan dat het plangebied Oosterwold de wettelijke geluidscontouren niet overschrijdt.

Kans 1: het kan in Oosterwold

Zoals je al gelezen hebt: Nederland zit ruimtelijk gezien op slot. Maar niet in Oosterwold. Hier is willens en wetens een planologie ontwikkeld voor initiatiefnemers (zie link hieronder).

De eerste bewoners zijn er al neergestreken. De dikke zeekleigrond wacht op initiatieven. Wij hebben er zeven hectaren grond genomen voor ‘t Eemgoed

Kans 2: heel bereikbaar, letterlijk en financieel  

De fysieke bereikbaarheid van het dorpslandgoed Oosterwold is prima. Door de goede ontsluiting. Op 30 autominuten van Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Amersfoort.

Werk je vanuit een thuiskantoor? Dat kun je vanuit ‘t Eemgoed gewoon vervolgen. Thuis of vanuit een flexibele werkplek in het Eemhuis. En omdat de gemeenschappelijke voorzieningen nogal compleet zijn, volstaan compacte woningen. 

Kans 3: Oosterwold zindert

Wat in Oosterwold gebeurt is on-Nederlands. Nieuwe-woonstijl-zoekers, pioniers, natuurmakers, biologische agrariërs, groepen en individuen. Je komt ze er allemaal tegen. Het onontgonnen land lokt. Het nieuwe Westen van Nederland. Plant je vlag! 

Onze conclusie

Wat doe je als je droom blijft aankloppen terwijl de tijd verstrijkt? En jij en je kinderen ouder worden? Blijf je (door)zoeken naar het perfecte? Totdat je er moe van bent of het niet meer hoeft? 

Wij zijn verheugd over de kansen die hier liggen.

Deel je deze conclusie met ons? Laat in dat geval je belangstelling blijken. 

0 reacties

Pin It on Pinterest