120

Volwassenen

Alle 82 huishoudens tellen op tot zo’n 120 volwassenen. Van alle leeftijden met een brede varieteit aan achtergrond en ervaring.

Kinderen

We tellen zo’n 60 kinderen in totaal. Met grofweg de helft jonger en ouder dan 10 jaar.

?

(huis)dieren

Katten en honden zullen er zeker zijn (net als in een gewone buurt), maar ook de schaapjes, kippen en meer…

Bewoners en hun diversiteit

Diversiteit in de natuur schept een vitale omgeving.

En omgekeerd, een vitale gemeenschap blijkt veelal divers van samenstelling te zijn. Jong en oud, van ambacht tot kenniswerker, van doener tot denker. Én alle nuances daarbinnen. 

Wij hebben er als initiatiefnemers steeds naar gestreefd die gelaagdheid aan te trekken. En dat is goed gelukt, vinden we.

De Eemgoed online en offline community

Kopers hebben met elkaar een online community.

Daarnaast is er maandelijks het Eemcafé in Oosterwold waar kopers samenkomen. Het is eveneens de plaats waar de werkgroepen elkaar spreken.

En de initiatienemer samen met de ontwikkelaar organiseert op bijzondere momenten bijeenkomsten.

 

Pin It on Pinterest