1. Landgoed

Wat is de filosofie van het dorpslandgoed?

Leven in verbinding met de aarde en elkaar. Dat is wat ons als initiatiefnemers heeft gedreven bij het idee dorpslandgoed. Wij nemen dat idee nogal letterlijk. Dus leven in een omgeving die bestaat uit natuur, (moes)tuinen, (hobby)dieren en je buren.

Onze aanname daarbij is dat het gaat om mensen die het heerlijk én logisch vinden om betrokken te zijn bij hun omgeving. Ieder op zijn of haar eigen manier. Een oergevoel dat veel mensen herkennen.

Dat een leefomgeving duurzaam en zoveel mogelijk zelfvoorzienend is, vinden wij vanzelfsprekende randvoorwaarden.

Wat zijn de functies en de voorzieningen van het landgoed?

De dorpslandgoed functies bestaan behalve uit de woningen,  uit landschap en natuur, (moes)tuinen, speel- en dierenweiden en fruitgaarden. Maar ook een eigen natuurbegraafplaats behoort tot de mogelijkheden (zoals een landgoed dat kent).

De gedeelde voorzieningen op het landgoed zijn er voor privé, werk én het landgoed leven. Denk aan flexplekken voor sociaal, ambacht, kunst en kenniswerk, en ontmoetingsruimten met doe-het-zelf horeca. Én extra logiesfaciliteiten voor je vrienden en familie.

Verder zijn er de schuren, stallen, kassen en bergruimten voor het landgoed leven. De (vroege) kopers bepalen mede de landgoedfuncties en voorzieningen.

2. Woningen

Wat voor een type woning kent ‘t Eemgoed?

Er is één type woning ontworpen in vijf maten: XS, S, M, L, XL. De grootte van de woningen is respectievelijk 30, 60, 90, 120 en 150 m2. Wil je nog ruimer wonen? Dat kan (zolang het in ‘de tafel van 30’ past). De woningen maken deel uit van zogenaamde ‘long houses’. De daken van de woningen bestaan geheel uit landschap.

De woningen zijn licht (door de glazen gevels), gelijkvloers, levensloop bestendig en van een hoog comfort niveau. 

De impressie van de woningen kan de indruk wekken dat je achterin de woning niet meer kunt staan, omdat deze schuin afloopt. Dat is niet het geval.

Hoe worden de woningen opgeleverd?

De woningen worden standaard gebruiksklaar (turnkey) opgeleverd. Dat wil zeggen met ingerichte keuken, badkamer en vloerafwerking. Specificaties volgen nog.

We verwachten dat er ook een casco plus oplevering mogelijk is. (tegen een minderprijs) en eveneens extra opties mogelijk zijn (tegen een meerprijs). Een en ander is in onderzoek.

Zijn het koop- en/of huurwoningen?

De woningen worden te koop, vrij op naam (VON), aangeboden. De mogelijkheid van huur (voor een deel van de woningen) is in onderzoek genomen.

Hoe zelfvoorzienend zijn de woningen?

De woningen (en het landgoed) zijn zo zelfvoorzienend als mogelijk. Maar niet alle eindbeslissingen zijn al genomen. Zo is een belangrijke afweging op deze locatie: windenergie (dat wordt reeds ter plekke opgewekt) of zonnepanelen (met verlies van landschap) voor stroomopwekking? Of een mengeling van beiden?


Volledige zelfvoorziening is niet mogelijk. Dat komt door de regelgeving in Oosterwold. Zo wordt drinkwater van het waternet afgenomen. Grijs- en zwart water loopt via een helofytenfilter (dus geen riolering). De elektra afweging is hierboven al genoemd. Internet zal over glasvezel worden aangeboden.

3. Bewoners

Hoe kan ik een Eemgoed bewoner worden?

Je wordt bewoner door het nemen van een optie of door een koopintentie (vanaf 1 juni). Met een optie (beperkte looptijd) krijg je kennismakingstijd en de zekerheid van een plaats voor de duur van de looptijd. Met een koopintentie weet je zeker dat je deelneemt en krijg je een volgnummer.

Hoe gaan de Eemgoed bewoners samenwerken?

De Eemgoed bewoners zijn lid van hun woonvereniging. Daar organiseren ze met elkaar de landgoed activiteiten. Wat ze niet zelf willen of kunnen organiseren wordt van buiten het landgoed betrokken.

Wij besteden aandacht aan de inrichting van de woonvereniging en de cultuur van samenwerken en besluiten nemen. Daartoe betrekken we professionals die met ons een start gaan voorbereiden. In de planfase gaat dit proces van start.

4. Organisatie

Wie is de initiatiefnemer en met wie werken ze samen?

2OPEN is de initiatiefnemer van ‘t Eemgoed. 2OPEN werkt samen met de ontwikkelaar Cepezed Projects voor de realisatie van het ‘t Eemgoed. Verder zijn betrokken het architectenbureau Cepezed, Buro Lubbers voor landschapsarchitectuur en stedenbouw en diverse adviseurs. Denk aan financieel en juridisch advies, advies met betrekking tot het oprichten van een woonvereniging.

Van wie is het toekomstige landgoed?

Het landgoed is eigendom van de woonvereniging Eemgoed. De leden zijn haar bewoners. De ontwikkelaar draag na de realisatie het landgoed aan haar over.

De bewoners zijn eigenaar van hun woning met privé tuinen, middels een appartementsrecht. Daarnaast zijn ze eigenaar van de gedeelde gronden en voorzieningen. De gedeelde gronden en voorzieningen worden beheerd in de woonvereniging.

Hebben de toekomstige bewoners invloed op het ontwerp?

Ja, de toekomstige bewoners worden in de verschillende fasen betrokken bij de plannen. Het landgoed is op hoofdlijnen ontworpen door de initiatiefnemer (met haar team). Binnen die randvoorwaarden is alle inbreng welkom en noodzakelijk.

In hoeverre is ‘t Eemgoed een CPO project?

‘t Eemgoed is geen CPO project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Er is wél enige verwantschap met CPO.

Bij CPO houdt een groep particulieren volledig zeggenschap over de uiteindelijk te realiseren woningen, met de bijbehorende risico’s. Dat is bij ‘t Eemgoed niet het geval, daar ligt het risico bij de initiatiefnemer en de ontwikkelaar. 

De verwantschap met CPO bestaat uit het feit dat toekomstige bewoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de plannen. 

5. Financieel

Hoe kan ik een woning kopen?

Koop belangstelling voor ‘t Eemgoed start altijd met het nemen van een optie. Die geeft toegang tot de online community en tenminste 10 dagen lang de zekerheid van het recht op een woning. Zo heb je de tijd om een beslissing voor te bereiden.

Een optie kan opgevolgd worden door een verzoek tot koop van een woning. We maken een onderscheid tussen vroege en late kopers.

Vroege kopers zijn er vroeg bij. Zij hebben relatief veel invloed op het ontwerpproces (woningen, gedeelde voorzieningen, landgoed). Zij kunnen goed leven met alle onzekerheden die er in zo’n ontwerpproces zijn.

Late kopers stappen in zodra het ontwerpproces (bijna) is afgerond en alle details bekend zijn. Uiteraard onder de voorwaarde dat er dan nog woningen beschikbaar zijn.

Wat is in de prijs van de woning?

De prijzen (VON) zijn inclusief het volgende: de woning met privé tuin, de gezamenlijke landgoed gronden, de gedeelde voorzieningen en het lidmaatschap van de vereniging Eemgoed.

Op deze pagina vind je de prijzen en indicatieve plattegronden

Wat kost een optie en een koopintentie?

Een optie kost €450. De prijs ervan wordt verrekend bij de koop.

Een koopintentie bestaat uit een betaling vanaf €5.000 tot €10.000 (in twee keer), afhankelijk van je woningkeuze. De eerste betaling doe je bij het sluiten van de koopintentie, de tweede betaling volgt rond 1 september 2017.

Na 1 september 2017 wordt de aanbetaling ineens afgerekend. De aanbetalingen wordt verrekend met de koop.

Stel ik heb een optie of een koopintentie en ik moet óf ik wil mij alsnog terugtrekken?

Optanten kunnen zich terugtrekken. Daaraan zijn geen gevolgen verbonden. De gemaakte optiebetaling wordt niet uitgekeerd. 

Indien een houder van een koopintentie zicht terugtrekt, kan dat. Zij zijn niet verplicht tot afname van de woning. Hun aanbetalingen wordt overgenomen zodra er opvolging is (na aftrek van administratiekosten). 

De optiebetaling en aanbetaling bij koopintentie worden verrekend met de eindprijs van de woning.

6. Tijdpad

Wanneer kan ik er wonen?

In april 2019 wordt ‘t Eemgoed opgeleverd. Zowel de woningen, gedeelde voorzieningen als het landgoed worden gebruiksklaar aangeboden. Datum onder voorbehoud.

Wanneer moet ik mijn huidige woning verkocht hebben?

In april 2018 zijn de koop-aanneemovereenkomsten gesloten. Daarna start de realisatie. Een eventuele eigen woningverkoop dient voor die tijd plaats te vinden óf je hebt een overgangsregeling met je financier. Datum onder voorbehoud.

Hoe zit het met de benodigde vergunningen?

De ontwikkeling van initiatieven in Oosterwold loopt via een helder stappenplan binnen het vastgestelde bestemmingsplan. De ontwikkelaar dient voor ‘t Eemgoed een zogenaamde omgevingsvergunning in. De noodzakelijke onderzoeken (zoals archeologie en ecologie), worden vóór die tijd gedaan. 

De verwachting is dat de aanvraag omgevingsvergunning eind 2017 is ingediend. De doorlooptijd hiervan is circa 14 weken.

Is er een kans dat het project niet doorgaat?

Onder de huidige omstandigheden is het zeker dat het project doorgaat. Het project is tweevoudig gevalideerd: door een landelijk onderzoek en door de optieverkoop (die zeer succesvol was). De stroom van belangstelling en optieverkoop houdt aan.

Planologisch is er ook zekerheid: ‘t Eemgoed past binnen het geldende bestemmingsplan.

Is er een kans dat het project vertraagd?

Er is een kans op basis van het archeologisch onderzoek dat er vertraging kan ontstaan. Namelijk, als er een belangwekkende archeologische vondst zou plaatsvinden. In zo’n situatie kan een afweging ontstaan tussen opgraven of verplaatsen.  

Op basis van wat we nu weten (de initiatieven die ons zijn voorgegaan), is er archeologisch geen noemenswaardige vertraging ontstaan.

7. Het gebied

Waar ligt de locatie en wat zijn de kenmerken van het gebied?

De locatie ligt op circa 30 autominuten van Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en Hilversum. Het is het buitengebied tussen Almere en Zeewolde.

‘t Eemgoed ligt in de oksel van de zuidelijke Eemvallei in Oosterwold in de provincie Flevoland. Het gebied is begrensd door het Kathedralenpad en de Tureluurweg. Dit zijn de coordinaten: 52.327151, 5.327064.

Lees ook de volgende columns: Leer ‘t Eemgoed kennen: kansen, natuur, avontuur en Drie redenen om níet, drie om juist wél voor Oosterwold te kiezen.

Hoe is het Openbaar Vervoer geregeld?

In de huidige situatie is Oosterwold op autoverkeer ingesteld. Het gebied is goed ontsloten. Op den duur kan het openbaar vervoer verbeteren. Er is onder andere ruimte gereserveerd voor een railverbinding (de Stichtse lijn). Of deze er komt is ongewis omdat het in sterke mate afhankelijk is van de inwonersdichtheid van Oosterwold. Hieronder een overzicht van de huidige situatie.

BUSSEN – Buslijn 159 loopt tussen Almere en Harderwijk, opstapplaats aan de Vogelweg (2,5 km). Buslijn 156 loopt tussen Almere en Hilversum, opstapplaats Waterlandseweg (4 km). Buslijn 160 loopt van Almere naar Nijkerk, opstapplaats Waterlandseweg (4 km).

Gelijktijdig met de oplevering van ‘t Eemgoed (begin 2019) is ook de loop- en fietsbrug over de Hoge Vaart en Waterlandseweg gereed. Dan ligt de opstapplaats voor lijn 156 en 160 op 1,5 km.

TREINEN – Het dichtstbijzijnde treinstation is Almere NS (11 km), buslijnen 156 en 159, 160 rijden daar in 18 minuten naartoe. Station Hilversum ligt op 21 km, buslijn 156 rijdt daar in 26 minuten naartoe. Station NS Nijkerk (21 km), bereikbaar met lijn 160 in 34 min.

Welke scholen zijn er in de buurt?

In Almere en in de regio zijn tal van schoolvoorzieningen aanwezig. Vanaf BSO, basis- en voortgezet onderwijs. Enkele voorbeelden: De Sterrenschool (BO) in Nobelhorst, Vrijeschool (BO) Almere, Montessori Almere en Huizen, Vrijeschool (BO) Bussum, Vrijeschool (BO) Hilversum, Democratische school in Soest, Sudbury school in Harderwijk. In Oosterwold is een initiatief gestart voor de oprichting van een staatsvrije vrije school (BO).

Zie scholen in Almere www.almere.nl/leren

Waar bevinden zich de zorgvoorzieningen?

De zorgvoorzieningen zijn ruimschoots voorzien in de regio, denk aan Almere zelf, maar ook Laren, Bussum en Hilversum zijn op 10 tot 30 auto minuten bereikbaar. De huidige dichtstbijzijnde huisartsenpost ligt in Nobelhorst op enkele kilometers afstand.

Staat je vraag er niet bij? Vertel het ons!
Pin It on Pinterest